Friday the 18th - - Hostgator Coupon

 Od 26 listopada 2018 r. Szpital Nowowiejski rozpoczyna świadczenie nowej formy wsparcia w postaci e-Terapii – bezpłatnych konsultacji ze specjalistami przez Internet.

 Nowe funkcjonalności dostępne są pod adresem Internetowym:

 https://eterapia.szpitalnowowiejski.pl

Przygotowane narzędzie wychodzi naprzeciw potrzebom dorosłych osób potrzebujących wsparcia oraz wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w obszarze telemedycyny. Obszary w jakich przede wszystkim prowadzone są konsultacje to poradnia zdrowia psychicznego, uzależnienia od alkoholu, uzależniania od narkotyków, seksuologia oraz nerwice i lęki.

 Zachęcamy także do zapoznania się materiałami zawartymi na portalu e-Terapia. Na przygotowanej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat:

  • ·         Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • ·         Poradni Leczenia Nerwic
  • ·         Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
  • ·         Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  • ·         Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Dostępne są również artykuły, porady i zalecenia przygotowane przez specjalistów. Opracowane zostały także materiały na temat problematyki diagnozowania, przebiegu oraz metod leczenia zaburzeń, treści samopomocowe oraz zestawienia polecanej literatury.

Na portalu e-Terapia znajdą Państwo także informacje, jak osobiście skontaktować się z pracownikami Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Proponowane e-usługi powstały w wyniku realizacji przez Szpital Nowowiejski w Warszawie projektu „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie” dofinansowanego w ramach Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Drugiej Osi Priorytetowej „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

W dniu 23 listopada 2018 r. w mobilnym punkcie na terenie Szpitala Nowowiejskiego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, Fundacja Edukacji Społecznej oferować będzie darmowe, anonimowe, szybkie testy na HIV, KIŁĘ i HCV. Mobilny punkt będzie dostępny w godzinach 9.00 – 13.00.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie jest realizatorem projektu pn. „Adaptacja i walidacja skali AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) w warunkach polskich”.
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie jest realizatorem projektu pn. „Opracowanie wytycznych dotyczących diagnozowania i postępowania medycznego w stosunku do osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP)”.

Projekt zakłada przygotowanie dwóch publikacji naukowych. Pierwsza z nich to polskie tłumaczenie opracowania
Guidance on the Clinical Management of Acute and Chronic Harms of Club Drugs and Novel Psychoactive Substances”.
Druga publikacja „Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Poradnik dla pracowników medycznych.” zawierać będzie syntetyczne zestawienie praktycznych i konkretnych wskazówek do stosowania w sytuacji koniecznych do podjęcia interwencji medycznych.
Wersje elektroniczne obydwu publikacji będzie można pobrać pod koniec grudnia tego roku ze strony internetowej Szpitala oraz strony internetowej Stowarzyszenia Młody Lekarz będącego partnerem projektu Młody Lekarz

Zachęcamy do lektury.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Our website is protected by DMC Firewall!