ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Szpital Nowowiejski

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie ma wieloletnią tradycję w świadczeniu
wsparcia psychiatrycznego w Naszym regionie. Misją Szpitala jest ochrona stanu zdrowia wszystkich Naszych pacjentów.

Co Możemy Zrobić
dla Twojego Zdrowia

Świadczone usługi w szpitalu obejmują zakres lecznictwa zaburzeń
psychicznych, nerwowych oraz diagnostyki medycznej.

Szpital Nowowiejski
Oddziały i Poradnie

W swojej strukturze posiadamy oddziały psychiatryczne oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny, poradnię zdrowia psychicznego

Szpital Nowowiejski

Izba Przyjęć

Szpital Nowowiejski

Oddziały Psychiatryczne

Szpital Nowowiejski

Poradnie

Godziny otwarcia
Izby Przyjęć

Poniedziałek-Piątek

całodobowo

 

Sobota – Niedziela

całodobowo

Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z Centrum Zdrowia Psychicznego

+48 (22) 825 20 31

Terapie i Materiały
oraz inne Pomoce Psychologiczne

Covid-19 Materiały informacyjne dla Szpitali

Informacje dotyczące szczepień przeciwko wirusowi COVID-19

01

Psychologiczna Terapia

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest to intencjonalne stosowanie zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych

02

Ludzkie emocje

Emocje podstawowe towarzyszą nam każdego dnia. To z reguły bardzo krótkie zjawisko wpływa na nasze zachowania i jest reakcją na warunki panujące w otoczeniu.

03

Jak pokonać lęk?

Lęk to naturalna emocja, która może pojawić się w różnych sytuacjach i w różnym stopniu nasilać się.

04

Choroby i Zaburzenia Psychiatryczne

Terminy choroba psychiczna i zaburzenie psychiczne stosowane są zamiennie.Coraz częściej jednak określenie choroba psychiczna bywa postrzegane jako politycznie niepoprawne oraz przyczyniające się do stygmatyzacji i etykietowania osób nią dotkniętych. Z tego względu odchodzi się od korzystania z tego sformułowania na rzecz pozbawionego negatywnych konotacji pojęcia zaburzenie psychiczne.

Tab 1

Otępienie

Wiedza powszechna

Otępieniem nazywamy zespół objawów powstałych na skutek uszkodzenia i dysfunkcji mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym. Choroba zaburza pamięć, myślenie, orientację, funkcje językowe, zdolność uczenia się i przyswajania nowych informacji oraz umiejętność podejmowania decyzji. Wpływa również na utratę kontroli emocjonalnej. Świadomość pozostaje niezaburzona. Otępienie wywołuje istotne ograniczenie funkcji intelektualnych. Najczęstszą przyczyną otępienia jest choroba Alzheimera.

Tab 2

Zaburzenia schizofreniczne

Wiedza powszechna

Schizofrenia to jedno z najpoważniejszych zaburzeń psychicznych. Wpływa na zdolność krytycznego myślenia, postrzeganie rzeczywistości, wyrażanie emocji, podejmowanie decyzji oraz relacje z innymi. Cierpi na nią około 1% populacji. W równym stopniu dotyka mężczyzn i kobiet. Pojawienie się pierwszego epizodu choroby przypada najczęściej na drugą lub trzecią dekadę życia. Zaburzenie może pojawić się nagle lub rozwijać powoli. Pomimo istnienia nawrotów u wielu osób obserwuje się stopniową poprawę stanu psychicznego i funkcjonowania. Wśród głównych przyczyn schizofrenii wymienia się:
- uwarunkowania genetyczne,
- uwarunkowania społeczne,
- zmiany neurochemiczne,
- zmiany neuroanatomiczne.

Tab 3

Zaburzenia nastroju

Wiedza Powszechna

Zaburzenia nastroju należą do jednych z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Cierpi na nie około 15% populacji. Zaburzenia afektywne charakteryzują się patologicznymi zmianami nastroju, napędu psychoruchowego, emocji i ośrodkowej regulacji rytmów biologicznych. Przyczyny zaburzeń afektywnych są wieloczynnikowe:
- genetyczne,
- neurochemiczne,
- biologiczne,
- psychologiczne,
- społeczne.

Tab 4

Depresja

Wiedza powszechna

O depresji mówimy, gdy długotrwałemu, stale utrzymującemu się przygnębieniu towarzyszy obniżenie zdolności przeżywania przyjemności, negatywny wzorzec myślenia (pesymizm), obniżenie aktywności życiowej, zaburzenie życia popędowego i czynności wegetatywnych. Najczęstszymi objawami depresji są:
- odczuwanie przejmującego smutku i lęku,
- obniżenie energii witalnej i napędu psychoruchowego,
- zwiększona męczliwość,
- utrata zainteresowań,
- poczucie winy,
- zaburzenia snu i łaknienia.

Tab 5

Zaburzenia nerwicowe

Wiedza Powszechna

Zaburzenia nerwicowe przyjmują zróżnicowaną postać kliniczną. Należą do nich zaburzenia lękowe i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wśród głównych przyczyn wystąpienia zaburzeń nerwicowych wymienia się uwarunkowania organiczne lub zakłócenia funkcji psychicznych (emocjonalnych i poznawczych).

Tab 6

Zaburzenia lękowe

Wiedza powszechna

Lęk jest podświadomą, nieobiektywną i trudną do zwerbalizowania obawą. Osoba doświadczająca lęku stara się unikać sytuacji lub przedmiotów stanowiących jego źródło. Odczuwa zagrożenie, bezradność, napięcie, zakłopotanie, wewnętrzny niepokój, drażliwość, przyspieszone bicie serca, ból brzucha, trudności z pamięcią i koncentracją uwagi.

Zespół Medyczny

W Naszym Szpitalu dbamy nie tylko o dobro każdego pacjenta, ale również o to aby w szeregach Naszego Zespołu Medycznego znajdowali się specjaliści z dużym doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami, a także z dużo wiedzą. Staramy się zapewnic każdemu pacjentowi opiekę na najwyższym poziomie.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Ulica nr domu:
Nowowiejska 27
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
00-665
Telefon:
22 11 65 200
Telefon Sekretariat:
22 11 65 266
Fax:
22 825 10 34
E-mail:
sekretariat@szpitalnowowiejski.pl

Szpital Nowowiejski

Od 26 listopada 2018 r. Szpital Nowowiejski rozpoczyna świadczenie nowej formy wsparcia w postaci e-Terapii – bezpłatnych konsultacji ze specjalistami przez Internet.

Materiały e-terapia.pl

Zachęcamy także do zapoznania się materiałami zawartymi na portalu e-Terapia. Na przygotowanej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat:
· Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
· Poradni Leczenia Nerwic
· Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
· Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
· Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Najnowsze Aktualności

Zachęcamy wszystkich do zapoznania sie z najnowszymi aktualnościami
oraz wydarzeniami, które mają miejsce w naszej placowce medycznej

Skip to content