ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

  • Home
  • Obchody tygodnia zdrowia psychicznego
admin 8 kwietnia, 2024

W związku z corocznie obchodzonym tygodniem zdrowia psychicznego, w dniu 26 marca 2024 roku w Szpitalu Nowowiejskim zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – Panem Aleksandrem Ferensem. W spotkaniu ze strony Szpitala udział wzięli Dyrektor Szpitala Pan Cezary Kostrzewa, Kierownik Nowowiejskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  Pan  lek. med. Maciej Ostrowski oraz Lekarz Kierujący Oddziałem I Psychiatrycznym Pan dr n. med. Dariusz Maciej Myszka w zastępstwie p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Obchody tygodnia zdrowia – miały w tym roku szczególny wymiar dla Szpitala Nowowiejskiego w związku z otwarciem Nowowiejskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  (NCZP) – z której to inicjatywy jesteśmy bardzo dumni. W ramach NCZP świadczymy kompleksowe wsparcie dla pacjentów powyżej 18 roku życia, którzy mogą otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb pomoc zarówno w poradni, oddziale dziennym lub całodobowym, jak również wsparcie zespołu leczenia środowiskowego.  Realizujemy powyższy program dla mieszkańców m. st. Warszawy dzielnic Śródmieścia i Żoliborza. Do dyspozycji pacjentów pozostaje w gotowości zespół kompetentnych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych oraz pracowników socjalnych.

W ramach powyższego spotkania z Panem Burmistrzem omówiono współpracę podmiotu leczniczego z lokalnymi władzami samorządowymi na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami w ramach programu CZP – w szczególności podsumowano dotychczasowe działania i zakreślono  kierunki rozwoju na przyszłość. Pan Burmistrz zaoferował dalsze wsparcie NCZP – w tym w zakresie działań informacyjnych. Zależy nam, aby mieszkańcy dzielnic objętych ww. programem mieli szeroki dostęp do informacji o zakresie i formie oferowanych świadczeń i korzystali z nich zgodnie ze swoim potrzebami.

Jesteśmy wdzięczni Panu Burmistrzowi za słowa podziękowania, za trud jaki włożyliśmy w uruchomienie NCZP oraz docenienie znaczenia tego programu dla mieszkańców m. st. Warszawy dzielnic Śródmieścia i Żoliborza.  Ze swojej strony również dziękujemy Panu Burmistrzowi za aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego lokalnej społeczności. Wierzymy, że wspólne zaangażowanie w projekt będzie skutkowało jeszcze wieloma nowymi działaniami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej.
Dyrekcja Szpitala wraz z Kierownikiem NCZP zadeklarowała organizację kolejnych, cyklicznych spotkań celem rozwiązywania bieżących problemów i wyzwań na drodze realizacji programu CZP.

Skip to content