Sunday the 22nd - - Hostgator Coupon

 

Zaproszenie

do udziału w kursie w ramach projektu

„Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej realizuje na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia projekt pod nazwą  „Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (nr naboru POWR.05.04.00-00-0092/16)

Projekt zakłada organizację w okresie od września 2017r do czerwca 2018r. dziesięciu dwudniowych kursów, w czasie których uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy w dziedzinie psychiatrii i leczenia uzależnień.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 200 lekarzy w obszarze diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych oraz uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Adresatami kursów są lekarze wszystkich specjalności ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekarzy pierwszego kontaktu zatrudnianych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Udział w kursie jest dla uczestników nieodpłatny.

Nabór do projektu ma charakter otwarty.

Ramowy program kursu:

1.       Komunikacja z pacjentem i jego otoczeniem w zawodzie lekarza – 2 godziny

2.       Lęk i zaburzenia lękowe – 3 godz.

3.       Nabycie umiejętności wczesnego rozpoznania i leczenia zaburzeń depresyjnych ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy POZ – 3 godz.

4.       Aspekty prawne postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 godz.

5.       Używanie substancji psychoaktywnych w praktyce lekarzy nie-psychiatrów -3 godz.

6.       Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu - 3 godz.

Wykładowcy:

1.       Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

2.       Dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska

3.       Dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk

4.       Dr n. med. Dariusz Maciej Myszka

5.       Dr n. med. Anna Wnorowska

6.       Dr n. med. Anna Klimkiewicz

7.       Dr n. med. Piotr Januszko

D     Dr n. med. Bartłomiej Gmaj

        Dr n. med. Tomasz Gajda

 8.       Lek. med. Piotr Serafin

Szczegółowy program kursu każdy uczestnik otrzyma wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia i zakwalifikowanie do udziału w kursie w określonym terminie.

Każdy kurs zakończony będzie sprawdzianem wiedzy z tematyki związanej z kursem (egzamin testowy).

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie, 16 punktów edukacyjnych oraz materiały dydaktyczne.

Każdy uczestnik na początku kursu otrzyma również dostęp (login i hasło) do materiałów edukacyjnych na stronie internetowej https://szkolenia.szpitalnowowiejski.pl

Zajęcia będą się odbywać w godzinach 8 15 – 16 15 w sali konferencyjnej nr 81 Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 27 (parter, budynek A)

W okresie dwóch tygodni począwszy od pierwszego dnia kursu każdy uczestnik otrzyma również możliwość skorzystania z konsultacji dotyczących problematyki kursu realizowanych przez lekarza specjalistę psychiatrii lub psychologa pełniących rolę osób wspierających uczestników kursu (w wymiarze 1 godz. na 1 uczestnika). Dane kontaktowe oraz harmonogram dostępnych konsultacji zostanie ustalony odrębnie dla każdego kursu w pierwszym jego dniu. 

Terminarz kursów w ramach realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

Lp

miesiąc

Termin kursu

Termin naboru do dnia

Rok 2017

1

Wrzesień

19 - 20.09.2017

nabór zakończony

2

Październik

2 - 3.10.2017r

zmiana terminu

3

Październik

16 - 17.10.2017r.

 13.10.2017r.

4

Listopad

6 - 7.11.2017r

3.11.2017r.

5

Listopad

20 - 21.11.2017r.

17.11.2017r.

6

Grudzień

11 - 12.12.2017r.

8.12.2017r.

Rok 2018

7

Styczeń

30 - 31.01.2018r.

26.01.2018r.

8

Luty

15 - 16.02.2018r.

13.02.2018r.

9

Kwiecień

5 - 6.04.2018r.

3.04.2018r.

10

Maj

28 - 29.05.2018r.

25.05.2018r.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie „Formularza zgłoszenia w kursie” i wysłanie pod jeden z poniżej podanych adresów:

1.       Scan formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Faxem – numer faxu:  22 825 10 34

3.       Pocztą – na adres:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych

Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,

00-665 Warszawa,

ul. Nowowiejska 27

z dopiskiem „Szkolenie”

 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w kursie otrzymają drogą e-mail dodatkowe dokumenty związane z uczestnictwem w kursie. Liczba uczestników w każdym kursie – 20 osób.

Kwalifikacja według kolejności zgłoszeń.

Informacji w sprawie kursów udziela:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Nowowiejskiego Ewa Łagońska

tel. służbowy:  +48 509 592 554 (w godz. 8:00- 15:00)

Zapytania można również kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Our website is protected by DMC Firewall!