Monday the 10th - - Hostgator Coupon

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie jest realizatorem projektu pn. „Opracowanie wytycznych dotyczących diagnozowania i postępowania medycznego w stosunku do osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP)”.

Projekt zakłada przygotowanie dwóch publikacji naukowych. Pierwsza z nich to polskie tłumaczenie opracowania
Guidance on the Clinical Management of Acute and Chronic Harms of Club Drugs and Novel Psychoactive Substances”.
Druga publikacja „Standardy postępowania wobec osób używających nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Poradnik dla pracowników medycznych.” zawierać będzie syntetyczne zestawienie praktycznych i konkretnych wskazówek do stosowania w sytuacji koniecznych do podjęcia interwencji medycznych.
Wersje elektroniczne obydwu publikacji będzie można pobrać pod koniec grudnia tego roku ze strony internetowej Szpitala oraz strony internetowej Stowarzyszenia Młody Lekarz będącego partnerem projektu Młody Lekarz

Zachęcamy do lektury.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd