ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego

 • Home
 • Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2023 roku w ramach programu pilotażowego o Centrach Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Obszarem działania NCZP jest Warszawa-Śródmieście oraz Warszawa-Żoliborz. NCZP zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia skoordynowaną, kompleksową i wielostronną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Oferuje wsparcie także rodzinom chorych.

Nasz personel to wykwalifikowana kadra: lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia.

NCZP oferuje mieszkańcom będącym w kryzysie zdrowia psychicznego, szybką i kompleksową opiekę w wyspecjalizowanych komórkach organizacyjnych.

Pomoc udzielana w ramach NCZP jest bezpłatna.

W celu skorzystania z pomocy oferowanej w nowowiejskim centrum zdrowia psychicznego należy zgłosić się do punktów zgłoszeniowo – koordynacyjnych (pzk) osobiście lub dokonać zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.

DO PZK NIE OBOWIĄZUJE SKIEROWANIE.

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest TYPEM „A” i zapewnia opiekę zdrowotną w następujących komórkach:

Kierownik NCZP:

 Lek. med. Maciej Ostrowski – specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, mgr psychologii

 tel. +48 22 1165396, e-mail: kierownik@nczp.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym można dostać natychmiast bezpłatne wsparcie przez całą dobę. Bez skierowania, bez zapisywania się na wizytę.

Pomoc dostosowana jest do potrzeb. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Centra Zdrowia Psychicznego dedykowane są dla osób powyżej 18 roku życia.

Pliki do pobrania

EUCOMS

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 • Dla osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Pomoc w PZK udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00
 • Bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce
 • W punktach dyżurują psycholodzy, którzy udzielają informacji, wsparcia oraz proponują dalsze postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. Kierują do odpowiednich jednostek organizacyjnych NCZP.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165236, +48 22 1165238

e-mail: pzk@nczp.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i Leczenia Zaburzeń Snu z PZK

 • Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
 • Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i Leczenia Zaburzeń Snu z PZK

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165331, +48 22 1165367

e-mail: rejestracja@nczp.pl

Zespół Leczenia Środowiskowego

ZLŚ obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

Opieka oferowana jest w formie porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta.

Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń w ramach NFZ (psychiatra lub lekarz POZ). Leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza ZLŚ.

Z wnioskiem o objęcie osoby chorej opieką ZLŚ mogą się zgłosić:

 • sam pacjent,
 • lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego,
 • lekarz dokujący wypisu z oddziału całodobowego lub dziennego,
 • rodzina pacjenta,
 • pracownik opieki społecznej,
 • lekarz POZ.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165422

e-mail: rejestracja@nczp.pl

Oddział XXI Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są pacjenci, pełnoletni, z chorobami psychicznymi, którzy wymagają intensyfikacji oddziaływań terapeutycznych z powodu obecnych objawów chorobowych, mają trudności  w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania od lekarza, po wcześniejszej kwalifikacji.

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, psychoedukacja, trening asertywności, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00–15:35

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165241

e-mail: oddzial21@nczp.pl

Oddział I Psychiatryczny (całodobowy)

Do oddziału przyjmowani są pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Izby Przyjęć do hospitalizacji psychiatrycznej, szczególnie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oddział psychiatryczny zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji w psychiatrii we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń.

Oddział I Psychiatryczny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165219

e-mail: oddzial1@nczp.pl

Izba Przyjęć

Do Izby Przyjęć mogą zgłaszać się osoby dorosłe:

 • ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
 • w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

Lekarz Izby Przyjęć po przeprowadzeniu osobistego badania pacjenta podejmuje decyzję o przyjęciu go do oddziału psychiatrycznego całodobowego lub kieruje do innych form opieki.

Izba Przyjęć

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 8252426

Podwykonawcy:

Przychodnia Elbląska SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
01-737 Warszawa, ul. Elbląska 35

tel.: + 48 22 6690966, 880 521 689

e-mail: elblaska.pzk@spzzlo.pl

 

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

00-123 Warszawa, ul. Mariańska 1

tel.: +48 22 2992327

tel.: +48 535018833

tel.: +48 22 1501010

e-mail: pzkmarianska@zozwola.pl

 

MAPA DOJAZDU

Skip to content