ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Epidemia SARS-CoV-2

 • Home
 • Epidemia SARS-CoV-2

Zasady odwiedzin pacjentów w Szpitalu Nowowiejskim w czasie epidemii SARS-CoV-2

 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem kolejnej fali pandemii zachorowań na COVID-19 wprowadza się do odwołania czasowy zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zastrzeżeniem treści pkt 2 poniżej.
 2. Odwiedziny mogą odbyć się tylko w sytuacjach szczególnych, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur, na wniosek osoby zaszczepionej, lub osoby posiadającej negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, bądź osoby, która  przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przedstawić personelowi Oddziału dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość oraz ważny Unijny Certyfikat COVID potwierdzający szczepienie albo przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  (w formie elektronicznej bądź papierowej) lub negatywny wynik badania PCR lub Testu Antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 (badanie jest ważne do 72 godzin od daty jego wykonania).
 4. Osoby odwiedzające przebywające na terenie Oddziału zobowiązane są przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w Oddziale, w szczególności zakrywać usta i nos maseczką, a także stosować inne wymagane środki ochrony.
 5. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba, po uprzednim uzgodnieniu
  z personelem medycznym Oddziału.

Podziękowania

Skip to content