ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Inwestycje

INWESTYCJE

Remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
W ramach zadania został wykonany remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42
Realizacja: 2023


Całkowity koszt inwestycji: 49 815,000 zł , w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego:  48 320,00 zł

Zakup defibrylatora na potrzeby Szpitala Nowowiejskiego

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zakupiono nowy defibrylator na potrzeby Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.
Realizacja: 2023

Całkowity koszt inwestycji: 40 996,80 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 39 766,90 zł

Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego


W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, zakupiono niezbędny sprzęt, licencje oraz dokonano migracji środowisk produkcyjnych oraz baz danych.

Realizacja: 2023 roku.
Całkowity koszt inwestycji: 2 050 910,00 zł, w tym
ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 989 382,70 zł

Zwiększenie dostępności i poprawa jakosci leczenia osób uzależnionych od alkoholu

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
W ramach zadania m.in.:

– wykonano roboty budowlane związane z remontem łazienek na Oddziale VII

– wymienione zostały poręcze na klatce I

– zakupione zostały meble oraz sprzęt medyczny

– zainstalowano 13 sztuk klimatyzatorów

– zakupiono sprzęty i narzędzia do terapii zajęciowej


Realizacja: 2023
Całkowity koszt inwestycji: 699 000,00 zł , w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego:  699 00,00 zł

Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, zakupiono niezbędny sprzęt, przeprowadzono aktualizację do najnowszych wspieranych przez producenta wersji aplikacje, ujednolicono adresację IP urządzeń oraz dokonano integracji z systemem NMS.

Realizacja: 2023 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 99 630,00 zł, w tym

ze środków Województwa Mazowieckiego: 96 641,10 zł

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie – aktualizacja dokumentacji

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została rewizja dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27

Realizacja: 2023
Całkowity koszt inwestycji: 14 760,00 zł , w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego:  14 169,60 zł

Modernizacja pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz zostało zakupione wyposażenie kuchni oraz stołówek na parterze oraz na II piętrze w budynku przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2022
Całkowity koszt inwestycji: 369 000,00 zł , w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego:  355 200,00 zł

Remont klatki schodowej nr 1 w budynku Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonany został remont klatki schodowej nr 1 w budynku głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Realizacja: 2022
Całkowity koszt inwestycji:  155 546,02 zł , w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego:  155 546,02 zł

Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonane zostały drogi pożarowe oraz nowe miejsca parkingowe na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Realizacja: 2022
Całkowity koszt inwestycji: 4 569 223,98 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 432 147,26 zł

Termomodernizacja Budynku Technicznego G w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja Budynków Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27"

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku technicznego „G” polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, dociepleniu stropu, wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budynek został również podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja: 2021/2022

Całkowity koszt inwestycji: 972 814,68 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 179 336,21 zł
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 786 006,13 zł

Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna instalacja agregatu prądotwórczego, wraz z montażem UPS-a. Modernizacji uległo również jedno z przyłączy elektrycznych zasilających Szpital.

Realizacja: 2022
Całkowity koszt inwestycji: 891 658,46 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 855 992,12 zł

Nowe drogi pożarowe oraz miejsca parkingowe w Szpitalu Nowowiejskim

W dniu 03.08.2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pn:

„Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27– etap II roboty budowlane”.

Wykonawcą została firma Ziel-Bud z Warszawy.

Całkowity koszt inwestycji: 4 218 075,83 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 091 533,56 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: Listopad 2022.

Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi.

Realizacja: 2021-2022
Całkowity koszt inwestycji: 2 744 322,15 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 634 549,17 zł

  1. Zakup wyposażenia kuchni w ZOLP Rasztów
  2. Termomodernizacja Budynków Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 – etap I dokumentacja
  3. Remont łazienek w budynku ZOLP I w Rasztowie wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  4. Modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów
  5. Modernizacja Oddziałów Szpitalnych
  6. Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42

Zakup wyposażenia kuchni w ZOLP Rasztów

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zostało wymienione wyposażenie kuchni w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym RasztówRealizacja: 2021
Całkowity koszt inwestycji: 33 204,47 zł, w tym:
ze środków Województwa Mazowieckiego: 31 876,29 zł

Skip to content