Tuesday the 12th - - Hostgator Coupon

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie  

zaprasza do skorzystania z oferty intensywnej psychoterapii grupowej

w Centrum Psychoterapii

przy ul. Dolnej 42 w Warszawie 

Psychoterapia realizowana jest przez Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych 

pod opieką zespołu doświadczonych lekarzy, psychologów i psychoterapeutów.

 

 Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na terapię.

 

 W ramach Oddziału codziennie odbywają się dwie sesje psychoterapii grupowej.

Sesje prowadzone są w ujęciu psychodynamicznym oraz poznawczo – behawioralnym.

Terapia grupowa trwa 12 tygodni.

Osoby pracujące mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na czas pobytu w Oddziale. 

Pobyt w Oddziale XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych poprzedzony jest sesjami psychoterapii indywidualnej przygotowującymi do wejścia do grupy.

Terapia jest prowadzona w ramach umowy z MOW NFZ.

Psychoterapia skierowana jest do osób doświadczających różnego rodzaju trudności:  

przedłużające się poczucie smutku i depresji, 

stany lękowe, zamartwianie się,

objawy nerwicowe lub pod postacią somatyczną,

zaburzenia jedzenia,

zaburzenia osobowości,

wypalenie zawodowe,

a także mających trudności w relacjach czy niskie poczucie wartości.

Celem terapii w grupie jest uzyskanie trwałej poprawy w rozumieniu siebie i relacji z innymi oraz przepracowanie trudnych emocji. Podczas terapii dokonywana jest praca nad doświadczeniami z przeszłości, aktualną sytuacją życiową i mechanizmami psychologicznymi podtrzymującymi trudności. Każdy uczestnik wnosi (świadomie i czasami nieświadomie) swoje podstawowe problemy i schematy działania, które przejawiając się w sytuacjach grupowych mogą zostać w grupie i poprzez grupę przepracowane. Terapia polega na emocjonalnym przeżyciu połączonym ze zrozumieniem tego co stanowi głębsze podłoże tych przeżyć. Ewolucja wszystkich uczestników grupy sprzyja rozwojowi indywidualnemu każdego pacjenta.

Uczestnicy doświadczają wspólnoty oraz niepowtarzalności własnej i innych w ważnych emocjonalnie sytuacjach. Efektem pracy w grupie jest wzrost pewności siebie i pogłębienie samoświadomości, uzyskanie dojrzałej niezależności. W ramach leczenia pacjenci uczestniczą sesjach psychoterapii grupowej,  w każdej grupie plan nieznacznie się różni zawierając na przykład sesje życiorysowe, psychorysunku, psychogimnastyki z elementami psychodramy,  psychoedukacji.

 

Zapisy telefonicznie pod numerem:

22 841 26 13

lub osobiście w rejestracji.

Centrum Psychoterapii

ul. Dolna 42, Warszawa

Lekarz kierujący Oddziałem

Małgorzata Szmalec 

 Pielęgniarka Oddziałowa

Danuta Hababicka

Sekretariat 

tel.: 22 841 26 13

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!