Friday the 23rd - - Hostgator Coupon

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Informatyk

Wykształcenie:

·         wykształcenie wyższe kierunek: informatyka lub pokrewny

Wymagania / Umiejętności:

·         Szeroka wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi: przełączniki, routery, firewalle. W szczególności konfiguracja VLAN, STP, 802.1x, statycznych routingów, tuneli IPSec, tuneli SSL

·         Umiejętność diagnozowania usterek zarządzanych systemów i ich sprawnego usuwania

·         Szeroka wiedza z zarządzania usługami i administrowania serwerami z systemami Linux (preferowane Debian, RedHat)

·         Szeroka wiedza z zarządzania usługami i administrowania serwerami z systemami Microsoft Windows Server 2008, 2012.

·         Podstawowa znajomość Active Directory z zakresu zarządzania: kontami, grupami oraz GPO.

·         Szeroka wiedza z zakresu instalacji i administracji systemami operacyjnym z rodziny Microsoft

·         Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieciowego

·         Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów

·         Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej

·         Znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL- Oracle, Ms SQL, MySQL (MariaDB)

·         Ogromnym atutem będzie bardzo dobra znajomość aplikacji: AMMS, Infomedica, Płatnik firmy Asseco Poland S.A.

·         Umiejętność pracy w zespole

·         Umiejętność pracy pod presją czasu

·         Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie zawodowe:

·         minimum 3 lata na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

·         współpracę z doświadczonym zespołem

·         zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

·         udział w wielu ciekawych projektach

·         praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:35

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

·         Instalacja i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych.

·         administrowanie i nadzór nad bieżącym utrzymaniem systemów/aplikacji szpitala

·         tworzenie dedykowanych raportów/zestawień z wspieranych systemów

·         Instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania – Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 10 Pro.

·         Zarządzanie usługami i administrowanie serwerami z systemami Linux

·         Zarządzanie usługami i administrowanie serwerami z systemami Microsoft Windows Server 2008, 2012.

·         Zarządzanie usługą ActiveDirectory z zakresu: konta, grupy oraz GPO.

·         Tworzenie oraz utrzymanie dokumentacji podległych systemów

·         obsługa zgłoszeń od użytkowników w zakresie wspieranych aplikacji

·         Bezpośrednie wsparcie informatyczne użytkowników

·         Implementacja nowych rozwiązań i tworzenie indywidualnych rozszerzeń we wdrożonych systemach

·         Prowadzenie szkoleń bezpośrednich użytkowników systemu

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jako temat wiadomości prosimy wpisać „Informatyk – Oferta Pracy”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 , poz. 922)”.


 Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Inspektor ds. osobowych i szkoleń

Wykształcenie:

 • wykształcenie średnie/wyższe, kierunek: prawo, administracja lub inny pokrewny

Umiejętności:

 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość programu InfoMedica, Płatnik
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, umiejętność planowania pracy własnej.

Doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie mile widziane, przy średnim wykształceniu wymagane 4 lata pracy w zawodzie

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. 08,00-15,35

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań,
 • obsługa systemu informatycznego,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych,
 • prowadzenie ewidencji szkoleń,
 • obsługa programu Płatnik

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Jako temat wiadomości prosimy  wpisać „Inspektor ds. osobowych i szkoleń”.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 , poz. 2135.)”.


Szpital  Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Ratownik Medyczny

Wymagane kwalifikacje:

 • określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (ukończona szkoła policealna lub studia licencjackie na kierunku/specjalności ratownictwo medyczne)
 • posiadanie tytułu zawodowego: dyplom ratownika medycznego (uprawnienia do wykonywania zawodu)
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku ratownika medycznego – mile widziane

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • zatrudnienie w Izbie Przyjęć
 • praca zmianowa w równoważnym systemie pracy  (do 12 godzin)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną WoźniakNaczelną Pielęgniarką
pod numer telefonu: 22/ 11 65 249
lub o składanie aplikacji na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jako temat wiadomości wpisać „Ratownik Medyczny”.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2135).”


Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Sekretarka medyczna/Sekretarz medyczny

Miejsce pracy: Warszawa, Dolna 42

Wymagania:

Średnie wykształcenie.
Doświadczenie mile widziane.

Umiejętności

Umiejętność obsługi komputera, dobra organizacja pracy własnej.
Umiejętne nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.
Życzliwy i taktowny stosunek do chorych i personelu.

Ogólny zakres obowiązków:

 • rejestrowanie pacjentów na wizyty w Poradni do lekarzy i psychologów;
 • przyjmowanie telefonów w Poradni i udzielanie informacji dotyczących świadczeń medycznych;
 • sporządzanie kopii dokumentacji medycznej;
 • dokonywanie wpisów do dokumentacji zbiorczej medycznej Poradni;
 • sporządzanie zestawień statystycznych, sprawozdań z udzielonych świadczeń medycznych do Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej- zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami;
 • współpraca w niezbędnym zakresie z Działem Dokumentacji i Statystyki Medycznej;
 • prowadzenie rejestru chorych leczonych w poradni;
 • sprawdzanie uprawnień pacjentów do świadczeń medycznych w systemie e-WUŚ;
 • współpraca z działami administracyjno-gospodarczym w zakresie: zamówień i zapotrzebowań na sprzęt gospodarczy, medyczny i biurowy, przekazywania i odbioru dokumentacji niezbędnej dla poradni;
 • archiwizowanie dokumentacji medycznej;
 • dbałość o estetyczny wygląd poradni.

Dodatek stażowy 5% przysługuje osobom mającym 5 lat stażu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelną Pielęgniarką pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27 w porozumieniu
z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
ogłasza
konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896): oraz

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) z póź. zm.

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazie zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Kancelarii Ogólnej pok.92 ul. Nowowiejska 27 upływa w dniu 23 czerwca 2017 r. Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie, w następujący sposób:

pocztą na adres: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27 , 00-665 Warszawa;

 • osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Kancelarii Ogólnej pok.92 ul. Nowowiejska 27.

Informujemy, że: 

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Nowy Świat 63 .
 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać w Dziale Kadr;
 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową. 
     

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Pielęgniarka epidemiologiczna

MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

Wymagania:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny;
 • tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwo lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny;
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny;
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny.

Doświadczenie zawodowe 3 lata w szpitalu.

Dodatek stażowy 5% po przepracowaniu 5 lat pracy.

Ogólny zakres obowiązków:

 • współuczestniczy w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • nadzoruje i monitoruje stan sanitarno- epidemiologiczny zakładu;
 • koordynuje wypracowanie standardów organizacyjnych dot. pracy w szpitalu;
 • monitoruje przestrzeganie standardów organizacji pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala;
 • nadzoruje sposób przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz magazyny aparatury medycznej;
 • określa czynniki ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu;
 • analizuje źródła zakażeń itp.

Oferujemy:

zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelna Pielęgniarka
pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

 w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27

  pilnie zatrudni

 lekarzy specjalistów psychiatrii i/lub lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w następujących oddziałach:

 •          Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej (całodobowy, lokalizacja – Dolna 42 w Warszawie)
 •          Oddział VII – Detoksykacji - Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne (całodobowy, lokalizacja – Nowowiejska 27 w Warszawie)
 •          Oddział VIII Dzienny Psychogeriatryczny (lokalizacja – Dolna 42 w Warszawie)
 •          Oddział XV Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej (lokalizacja – Jazdów 5 w Warszawie)
 •          Oddział XX Dzienny Psychiatryczny „Gawra” (lokalizacja – Dolna 42 w Warszawie)
 •          Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu (całodobowy, lokalizacja Kolska 2/4 w Warszawie)
 •          Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych (program leczenia substytucyjnego, lokalizacji – Nowowiejska 27)  

 Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

 Forma zatrudnienia – do uzgodnienia.

 Informacji udziela:

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,

 tel. +48 22 11 65 335,

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Kierownik Działu Spraw Pracowniczych:

 tel.  +48 22 11 65 316,

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Dyrekcja
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

 

 ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarek Oddziałowych Oddziale Psychiatrycznym I, II, III, IV, V, VII Detoksykacji-Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne, XI Rehabilitacji Psychiatrycznej, XVII Leczenia Alkoholowych zespołów Abstynencyjnych i XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu, VIII Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym, XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, XV Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, XIX Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci, Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Psychiatrycznym Oddziale Interwencyjnym
Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) :

 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182)

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ……………” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem). w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem;

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa

3. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Rozpatrzenie ofert w terminie 60 dni.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udzielane pod numerem telefonu.

 tel. 0-22 825-20-31 w. 316


 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje lekarzy do pracy w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Puławska 87/89

Szpital jest zainteresowany nawiązanie współpracy z lekarzami spełniającymi poniższe warunki:

 1. tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub
 2. specjalista I *w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub
 3. w trakcie specjalizacji dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (po pierwszym roku szkolenia)

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych

Dorota Sowińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 11 65 316


Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku: pielęgniarka/pielęgniarz

 

Wymagania:

 • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

 • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • -     praca w oddziale całodobowym,
 • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - p.o. Naczelnej Pielęgniarki pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

salowa/salowy

 MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

 

Wymagania:

 

wykształcenie minimum podstawowe,

dokładność i sumienność,

skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Oferujemy:

 

zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelna Pielęgniarka pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby składające aplikacje prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji i selekcji, zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.  (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)”. 

 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

w Zakłądzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym

w RASZTOWIE

na stanowisku

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

 

Wymagania:

 • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

 • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • -     praca w oddziale całodobowym,
 • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelną Pielęgniarką
pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub o składanie aplikacji na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „Pielęgniarka”.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2135)”.


 Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w RASZTOWIE

na stanowisku

Terapeuta Zajęciowy

 

Wymagania:

 

 1. wykształcenie minimum policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa,
 2. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej oraz łatwość nawiązywania kontaktów z pacjentami i współpracownikami

 

Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,
 •  

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć z pacjentami ZOLP w Rasztowie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „terapeuta zajęciowy”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 , poz. 2135.).”

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd