Thursday the 21st - - Hostgator Coupon

 „Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 4.01.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 3 i 4
Data zamieszczenia: 12.12.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1, 2.
Data zamieszczenia: 05.12.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 27.11.2017

Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Data zamieszczenia: 23.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Data zamieszczenia: 22.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 15.11.2017


Dostawa wyposażenia - klimatyzatorów dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 30.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 23.11.2017

Informacja z otwarcia ofert 
Data zamieszczenia: 20.11.2017

Odpowiedź na pytanie
Data zamieszczenia: 16.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 10.11.2017


 Transport pacjentów Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 20.12.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 5.12.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 6, 7, 8 i 9.
Data zamieszczenia: 28.11.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 17.11.2017

Pytania na odpowiedzi
Data zamieszczenia: 14.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 09.11.2017


 "Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia" w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 30.11.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 10.11.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 09.11.2017

Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Data zamieszczenia: 06.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 03.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) - tekst jednolity
Data zamieszczenia: 31.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 24.10.2017


Dostawa testów na obecność środków psychoaktywnych w moczu i ślinie dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 16.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 31.10.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 17.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 13.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-2B do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 06.10.2017


„Modernizacja Oddziału XI w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Dolnej 42”
w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 2.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 01.12.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 27.10.2017

Ogłoszenie o zmianie zamówienia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
  Tekst jednolity załącznika nr 7 do SIWZ – przedmiar robót
  Tekst jednolity załącznika nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Data zamieszczenia: 20.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót
  Załącznik nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  Załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa
Data zamieszczenia: 06.10.2017


Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 15.11.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3
Data zamieszczenia: 09.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 02.11.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 10.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 02.10.2017


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 17.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 25.10.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 11.10.2017

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 06.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 29.09.2017


Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 21.12.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2.
Data zamieszczenia: 01.12.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 11.
Data zamieszczenia: 24.11.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 12.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ Załącznik nr 2A-K do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – tekst jednolity
Data zamieszczenia: 06.10.2017

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 4.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik 2A-K do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 29.09.2017


Dostosowanie pomieszczeń O/VII na czas realizacji modernizacji Oddziału II w Szpitalu Nowowiejskim
w ramach realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 27.09.2017


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Opiekuńczo — Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 09.10.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 29.09.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 25.09.2017

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 20.09.2017

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 19.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 14.09.2017


"Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Nowowiejskiego"

Informacje o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 09.10.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 26.09.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 18.09.2017

Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 13.09.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 12.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 06.09.2017


"Wyposażenie stanowisk" w ramach projektu: "Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych
w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e - Terapia
w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 11.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 30.08.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 16.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 3 do umowy
Data zamieszczenia: 07.08.2017


„Dostawa oprogramowania wraz z integracją oprogramowania
ze szpitalnym systemem informatycznym oraz pracami informatycznymi i wdrożeniowymi”
w ramach projektu „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych
w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii — e-Terapia
w szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia:20.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 11.09.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 8.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Data zamieszczenia: 31.07.2017


Remont oraz dostosowanie sali konferencyjnej oraz pomieszczeń pomocniczych sali
w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim"

Ogłoszenie o zmianie zamówienia
Data zamieszczenia: 5.09.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 25.08.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 17.08.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 03.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
    Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
    Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
    Załącznik nr 9 do SIWZ - poglądowy rzut pomieszczeń z zaznaczonym pomieszczeniem sali konferencyjnej oraz pomieszczeń pomocniczych objętych remontem
Data zamieszczenia: 19.07.2017


 "Wyposażenie stanowisk" w ramach projektu: "Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych
w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e - Terapia
w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia : 27.07.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (w zakresie Pakietu nr 1, 2 i 3)
Data zamieszczenia:27.07.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 26.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 3 do umowy
Data zamieszczenia: 18.07.2017


 Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 12.09.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 6
Data zamieszczenia: 12.09.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia:25.08.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 27.07.2017

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 24.07.2017

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 21.07.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 19.07.2017

Ogłoszenie zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 18.07.2017


 Modernizacja Oddziału II w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27"
w ramach realizacji zadania pn."Modernizacja Oddziałów Szpitalnych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 3.08.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 21.07.2017

Informacja z otwarcie ofert
Data zamieszczenia: 29.06.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
   załącznik nr 1
   załącznik nr 2
Data zamieszczenia: 23.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
   załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
   załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
   załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa
Data zamieszczenia: 13.06.2017


 „Wyposażenie stanowisk"
w ramach projektu:
„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 31.07.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 4
Data zamieszczenia: 12.07.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3
Data zamieszczenia: 04.07.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 26.06.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - zmieniony
Data zamieszczenia: 22.06.2017

Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia 20.06.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 14.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 3 do Umowy
Data zamieszczenia: 09.06.2017


UNIEWAŻNIONE

„Wyposażenie stanowisk"
w ramach projektu:
„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 24.05.2017

Unieważnienie postępowania
Data umieszczenia: 18.05.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia:15.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 3 do Umowy
Data zamieszczenia: 08.05.2017


„Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej i dostosowanie pomieszczeń”
w ramach projektu:
„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia:05.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 24.05.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 04.05.2017

Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy
Data umieszczenia: 14.04.2017


Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Nowowiejskiego 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 16.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 05.05.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 21.04.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia: 18.04.2017

Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 Formularz Cenowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 Formularz Cenowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 Formularz Cenowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Data umieszczenia: 12.04.2017


Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej zadania
pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych” 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 20.04.2017

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 03.04.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 02.03.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia: 24.02.2017

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 22.02.2017

Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Data umieszczenia: 20.02.2017


Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 24.05.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5
Data umieszczenia: 25.04.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Data umieszczenia: 20.04.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 31.03.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – zmieniony 
Sprostowanie: ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Data umieszczenia: 24.03.2017

Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – zmieniony 21.03.2017 r. v. 2
Data umieszczenia: 21.03.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – zmieniony 
Sprostowanie: ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Data umieszczenia: 21.03.2017

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 13.03.2017

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia) – zmieniony 
Sprostowanie: ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Data umieszczenia: 6.03.2017

SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia
Data umiesczenia:08.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Data umieszczenia: 03.02.2017


Ochrona fizyczna i monitoring Szpitala Nowowiejskiego

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 17.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 08.02.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 06.02.2017

Pytania i odpowiedzi do SWUZ
Data umieszczenia: 31.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data umieszczenia: 27.01.2017


 Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Data umieszczenia: 01.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4 i 5
Data umieszczenia: 12.01.2017

Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr6
Data umieszczenia: 04.01.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 23.12.2016

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia: 20.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-F do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data umieszczenia: 14.12.2016


 Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 17.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2
Data umieszczenia: 30.01.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zakresie pakietów 1, 3, 4 i 5
Data umieszczenia: 13.01.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 22.12.2016

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 2A-E do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – zmieniony
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data umieszczenia: 16.12.2016

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 15.12.2016

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data umieszczenia: 14.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-E do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data umieszczenia: 9.12.2016


Usuwanie awarii sanitarnych w obiektach Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Data umieszczenia: 02.01.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 22.12.2016

Informacja z otwarcia ofert

Data umieszczenia: 13.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data umieszczenia: 5.12.2016


Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietu nr 11
Data umieszczenia: 14.02.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 11
Data umieszczenia: 18.01.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10.
Data umieszczenia: 30.11.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10.
Data umieszczenia: 10.11.2016

Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 3 i pakietu nr 6
Data umieszczenia: 28.10.2016

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 21.10.2016

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data umieszczenia: 18.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-K do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data umieszczenia: 13.10.2016

DMC Firewall is a Joomla Security extension!