Szpital - Jednostki organizacyjne

 
Kierownictwo
Sekretariat
Dział Spraw Pracowniczych
Jednostki organizacyjne
Administracja
Pozostałe jednostki
Podręczne linki
Rzecznik Praw Pacjenta
 

        

 
Jednostki organizacyjne

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regional Mental Health Facillities in Warsaw

00-665 Warszawa, Nowowiejska 27

centrala tel. +48 22 825 20 31

 

 

Ośrodek Leczenia Specjalistycznego:

 

Izba Przyjęć

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. 22 825 24 26

 

 

Oddziały I - VI Psychiatryczne

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

centrala tel. 22 825 20 31 do 39

 

 

Oddział VIII Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 17 52

 

 

Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 17 78, 22 841 43 86

 

 

Oddział XX Dzienny Psychiatryczny "GAWRA"

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 17 52, 22 841 54 91

 

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 17 52, 22 840 65 82

 

 

Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

00-467 Warszawa, ul. Jazdów 5

tel. 22 621 30 72

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Rasztów 46, 05-205 Klembów

tel. 29 742 23 63

fax. 29 742 23 25

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. 22 825 20 31, w. 331

 

 

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. 22 825 20 31, w. 331

 

 

Ośrodek Terapii Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych:

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. 22 825 20 31, w. 311

 

 

Oddział VII Detoksykacji – Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. 22 825 20 31, w. 264, 281, 286

 

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. 22 825 20 31, w. 311, 328, 401

 

 

Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu:

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4

tel. 22 838 91 36

 

Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4

tel. 22 838 91 36

 

 

Oddział XVII Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4

tel. 22 838 91 36

 

 

Centrum Psychoterapii:

 

Poradnia Leczenia Nerwic

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 26 13

 

 

Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 87 51

 

 

Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia

00-744 Warszawa, ul. Dolna 42

tel. 22 841 04 95

 

 

Ośrodek Psychiatrii Dziecięcej :

 

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

00-744 Warszawa, ul. Puławska 87

tel. 22 841 26 54

 

 

Oddział XIX Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci

00-763 Warszawa, ul. Sobieskiego 93

tel. 22 841 35 61

 
O nas l Zamówienia publiczne l Jednostki organizacyjne l Galeria l Kontakt l Przetargi
Projekt i wykonanie: IBE