Szpital - Oferty pracy

 
 

        

 
Oferty pracy
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje lekarzy do pracy w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Puławska 87/89

Szpital jest zainteresowany nawiązanie współpracy z lekarzami spełniającymi poniższe warunki:

 1. tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub
 2. specjalista I *w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub
 3. w trakcie specjalizacji dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (po pierwszym roku szkolenia)

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych

Dorota Sowińska

dorota.sowinska@szpitalnowowiejski.pl

tel. 22 11 65 316


 
Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku: pielęgniarka

 

Wymagania:

 • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

 • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • -     praca w oddziale całodobowym,
 • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - p.o. Naczelnej Pielęgniarki pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl


 

Dyrekcja

Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie


ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarek Oddziałowych:

- w Oddziale XX Dziennym Psychiatrycznym „Gawra”

 

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

 

1.    Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione
w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182).

2.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko …………………….”(należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem:

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

 

3.    Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie ofert w terminie 30 dni.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu:

0-22 825- 20- 31 w. 316

 

"Ogłoszenie ukazało się w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym w dniu 21 lipca 2015 r."


 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Salowa

 MIEJSCE PRACY: WARSZAWAWymagania:

 

-wykształcenie minimum podstawowe,

-dokładność i sumienność,

-skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Oferujemy:

 

-zatrudnienie w ramach umowy o pracę.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelna Pielęgniarka pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl

 


Osoby składające aplikacje prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji i selekcji, zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.  (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)”. 


 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

w Zakłądzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym

w RASZTOWIE

na stanowisku

PIELĘGNIARKA

 

Wymagania:

 • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

 • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • -     praca w oddziale całodobowym,
 • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelną Pielęgniarką
pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub o składanie aplikacji na adres: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „Pielęgniarka”.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2135)”.


 

Szpital Nowowiejski

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Archiwista

 

Wymagania:


 1. wykształcenie minimum policealne w zawodzie technik archiwista, preferowane wykształcenie wyższe na kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyczną,
 2. mile widziane ukończenie kursu kancelaryjno – archiwalnego pierwszego i drugiego stopnia,
 3. minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku archiwisty,
 4. skrupulatność, rzetelność, cierpliwość, poczucie odpowiedzialności.

Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 

Prowadzenie archiwum zakładowego (dokumentacja medyczna,

kadrowa, finansowa itp.), w tym:

 

 1. gromadzenie/ przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych,
 2. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji znajdującej się w archiwum,
 3. ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym,
 4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 5. udostępnianie i wypożyczanie dokumentów zgromadzonych w archiwum zakładowym uprawnionym osobom.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres

dorota.sowinska@szpitalnowowiejski.pl

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „archiwista”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 , poz. 2135.).”

 


 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w RASZTOWIE

na stanowisku

Terapeuta Zajęciowy

 

Wymagania:


 1. wykształcenie minimum policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa,
 2. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej oraz łatwość nawiązywania kontaktów z pacjentami i współpracownikami

Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć z pacjentami ZOLP w Rasztowie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres

dorota.sowinska@szpitalnowowiejski.pl

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „terapeuta zajęciowy”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 , poz. 2135.).”

 


 

 
O nas l Zamówienia publiczne l Jednostki organizacyjne l Galeria l Kontakt l Przetargi
Projekt i wykonanie: IBE