Szpital - Oferty pracy

 
 

        

 
Oferty pracy

 

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27

zatrudni

lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w oddziałach stacjonarnych oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy w niektórych oddziałach dziennych. 

Oferty CV prosimy przesyłać na adres email: dyrlecznictwa@szpitalnowowiejski.pl

Kontakt telefoniczny:
Dyrektor
tel. 22 825 20 31 wew. 266
tel. 22 825 15 66
fax.22 825 10 34
adres e-mail: dyrektor@szpitalnowowiejski.pl
 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
tel. 22 825 20 31 wew. 335
fax.22 825 10 34
adres e-mail:
dyrlecznictwa@szpitalnowowiejski.pl
 

 Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku: pielęgniarka

 

Wymagania:

  • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

  • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
  • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • -     praca w oddziale całodobowym,
  • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - p.o. Naczelnej Pielęgniarki pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl


 

Dyrekcja

Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie


ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarek Oddziałowych:

- w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie oraz

- w Oddziale XX Dziennym Psychiatrycznym „Gawra”

 

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

 

1.    Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione
w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182).

2.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko …………………….”(należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem:

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa

 

3.    Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie ofert w terminie 30 dni.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu:

0-22 825- 20- 31 w. 316

 

"Ogłoszenie ukazało się w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym w dniu 21 lipca 2015 r."


 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Salowa

 MIEJSCE PRACY: WARSZAWAWymagania:

 

-wykształcenie minimum podstawowe,

-dokładność i sumienność,

-skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Oferujemy:

 

-zatrudnienie w ramach umowy o pracę.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelna Pielęgniarka pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl


 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Sprzątaczka

 MIEJSCE PRACY: WARSZAWAWymagania:

 

-wykształcenie minimum podstawowe,

-dokładność i sumienność,

-chęć do pracy, zaangażowanie, dyspozycyjność, uczciwość i odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 

-zatrudnienie w ramach umowy o pracę.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Błaszczak - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego pod numerem telefonu: 22/ 116 52 17 lub adresem mailowym: administracja@szpitalnowowiejski.pl


Osoby składające aplikacje prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji i selekcji, zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.  (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)”. 

 
O nas l Zamówienia publiczne l Jednostki organizacyjne l Galeria l Kontakt l Przetargi
Projekt i wykonanie: IBE