Szpital - Oferty pracy

 
 

        

 
Oferty pracy
 
Dyrekcja
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

 
 ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarek Oddziałowych Oddziale Psychiatrycznym I, II, III, IV, V, VII Detoksykacji-Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne, XI Rehabilitacji Psychiatrycznej, XVII Leczenia Alkoholowych zespołów Abstynencyjnych i XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu, VIII Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym, XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, XV Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, XIX Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci, Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Psychiatrycznym Oddziale Interwencyjnym
Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) :
 
 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182)

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ……………” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem). w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem;

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
3. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Rozpatrzenie ofert w terminie 60 dni.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udzielane pod numerem telefonu.

 tel. 0-22 825-20-31 w. 316


 
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje lekarzy do pracy w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Puławska 87/89

Szpital jest zainteresowany nawiązanie współpracy z lekarzami spełniającymi poniższe warunki:

 1. tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub
 2. specjalista I *w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub
 3. w trakcie specjalizacji dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (po pierwszym roku szkolenia)

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych

Dorota Sowińska

dorota.sowinska@szpitalnowowiejski.pl

tel. 22 11 65 316


 
Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku: pielęgniarka/pielęgniarz

 

Wymagania:

 • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

 • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • -     praca w oddziale całodobowym,
 • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - p.o. Naczelnej Pielęgniarki pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.plSamodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

salowa/salowy

 MIEJSCE PRACY: WARSZAWAWymagania:

 

-wykształcenie minimum podstawowe,

-dokładność i sumienność,

-skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

Oferujemy:

 

-zatrudnienie w ramach umowy o pracę.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelna Pielęgniarka pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub adresem mailowym: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl

 


Osoby składające aplikacje prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji i selekcji, zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.  (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)”. 


 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

w Zakłądzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym

w RASZTOWIE

na stanowisku

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

 

Wymagania:

 • -     prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Oferujemy:

 • -     zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • -     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • -     praca w oddziale całodobowym,
 • -     praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin).

-   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak - Naczelną Pielęgniarką
pod numerem telefonu: 22/ 11 65 249 lub o składanie aplikacji na adres: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „Pielęgniarka”.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2135)”.


 

Szpital Nowowiejski poszukuje kandydatów do pracy

 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w RASZTOWIE

na stanowisku

Terapeuta Zajęciowy

 

Wymagania:


 1. wykształcenie minimum policealne w zawodzie terapeuta zajęciowy, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa,
 2. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej oraz łatwość nawiązywania kontaktów z pacjentami i współpracownikami

Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć z pacjentami ZOLP w Rasztowie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres

dorota.sowinska@szpitalnowowiejski.pl

Jako temat wiadomości prosimy wpisać „terapeuta zajęciowy”. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 , poz. 2135.).”

 


 

 
O nas l Zamówienia publiczne l Jednostki organizacyjne l Galeria l Kontakt l Przetargi
Projekt i wykonanie: IBE