Monday the 4th - - Hostgator Coupon
  1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem kolejnej fali pandemii zachorowań na COVID-19 wprowadza się do odwołania czasowy zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zastrzeżeniem treści pkt 2 poniżej.
  2. Odwiedziny mogą odbyć się tylko w sytuacjach szczególnych, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur, na wniosek osoby zaszczepionej, lub osoby posiadającej negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, bądź osoby, która  przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przedstawić personelowi Oddziału dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość oraz ważny Unijny Certyfikat COVID potwierdzający szczepienie albo przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
    (w formie elektronicznej bądź papierowej) lub negatywny wynik badania PCR lub Testu Antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 (badanie jest ważne do 72 godzin od daty jego wykonania).
  4. Osoby odwiedzające przebywające na terenie Oddziału zobowiązane są przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w Oddziale, w szczególności zakrywać usta i nos maseczką, a także stosować inne wymagane środki ochrony.
  5. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba, po uprzednim uzgodnieniu
    z personelem medycznym Oddziału.
Our website is protected by DMC Firewall!