ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Katedra Psychiatrii Wydziału Medycznego UKSW

  • Home
  • Katedra Psychiatrii Wydziału Medycznego UKSW

Klinika - Katedra Psychiatryczna UKSW

Szpital Nowowiejski w Warszawie otwiera się ma studentów UKSW uczących się na kierunkach lekarskim i pielęgniarskim.

Umowę w tej sprawie podpisali ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW i Cezary Kostrzewa, dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

– To dla mnie zaszczyt, że jako dyrektor szpitala mogę podpisać tę umowę. Dziś, gdy tak brakuje psychiatrów, dzięki marszałek Elżbiecie Lanc, możemy otworzyć Katedrę Psychiatrii UKSW. W tym roku na oddziałach dziennych szpitala Nowowiejskiego odbędą praktyki studenci kierunku pielęgniarskiego. Jednocześnie wezmą udział w zajęciach klinicznych i wykładach – mówił dyr. Kostrzewa.

W przyszłym roku akademickim, wykłady i praktyki na oddziałach dziennych Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej i całodobowych przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, a także w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Rasztowie, rozpoczną studenci V roku kierunku lekarskiego.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, przypominając, że studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum rozpoczynają czwarty rok edukacji, podziękował za to, że Szpital Nowowiejski „otwiera się dla studentów i na studentów”.

– Psychiatria, to specjalność nietuzinkowa i wyjątkowa, w której nie ma wystarczającej liczby specjalistów. Jest dla nas wyróżnieniem, że nasi studenci będą pobierać nauki i kształcić się w zakresie psychiatrii klinicznej w Szpitalu Nowowiejskim. Dziękuję pani marszałek za to, że wspiera nas i pomaga docierać do najlepszych referencyjnych ośrodków medycznych w Warszawie – mówił Rektor UKSW.

Skip to content