ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Klinika i Katedra Psychiatryczna WUM

  • Home
  • Klinika i Katedra Psychiatryczna WUM

Katedra i Klinika Psychiatryczna

I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej – prof. dr hab. med. Marcin Wojnar, profesor zwyczajny WUM.

Misją Kliniki jest nauczanie psychiatrii studentów medycyny, szkolenie podyplomowe lekarzy i przyszłych naukowców, szkolenie specjalizacyjne, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychiatrii i uzależnień oraz świadczenie opieki psychiatrycznej z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i wykorzystaniem osiągnięć badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej. Prowadzone są kursy psychiatrii dla studentów I Wydziału Lekarskiego, dla Oddziału Stomatologicznego, oraz dla Wydziału Elektroradiologii. Kurs obejmuje najważniejsze koncepcje neurobiologiczne zaburzeń psychicznych, podstawy diagnostyki i leczenia.

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy ul. Nowowiejskiej jest pierwszą tego typu placówką w Polsce. Powstała w połowie lat 90-tych przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Skupia grono klinicznie doświadczonych lekarzy i psychologów, którzy tematyką zaburzeń snu zajmują się także naukowo. Prowadzi wszechstronną diagnostykę zaburzeń snu, u pacjentów z całego kraju. Pracowania EEG jako pierwsza w Polsce wprowadziła do metod diagnostycznych badanie polisomnograficzne (PSG).

Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego należy do pierwszych akademickich klinik w Polsce. Jej losy splecione są z dziejami Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, a także historią kilku szpitali psychiatrycznych Warszawy, na bazie których Klinika funkcjonuje nieprzerwanie od 1862 roku. Obecnie pracujemy w historycznym budynku Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM należy dziś do liderów warszawskiej psychiatrii pod względem opieki nad pacjentami, dydaktyki psychiatrycznej oraz badań naukowych.
Misją naszej Kliniki jest nauczanie psychiatrii studentów medycyny, szkolenie podyplomowe lekarzy i przyszłych naukowców, szkolenie specjalizacyjne, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychiatrii i uzależnień oraz świadczenie opieki psychiatrycznej na możliwie najwyższym poziomie. Dbamy o dostęp do najnowszej wiedzy w dziedzinie psychiatrii i włączanie osiągnięć badań naukowych do dydaktyki i codziennej praktyki klinicznej.
Zgodnie z wieloletnią tradycją do najważniejszych kierunków badawczych realizowanych przez pracowników Kliniki należy elektrofizjologia, medycyna snu, psychofarmakologia i terapia monitorowana, genetyka psychiatryczna, medycyna uzależnień oraz seksuologia. Zespół zaangażowanych klinicystów i utalentowanych badaczy Kliniki realizuje innowacyjne projekty we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której staramy się ukazać najważniejsze fakty z historii Kliniki, zaprezentować szczegóły zainteresowań badawczych i najważniejsze osiągnięcia naszych pracowników.

Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Źródło: https://www.psych.waw.pl/witamy-na-stronie-katedry-i-kliniki-psychiatrycznej/

 

Skip to content