Monday the 4th - - Hostgator Coupon
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
 
 • Zadanie nr  1 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania tomografii  komputerowej na rzecz
  Szpitala Nowowiejskiego
 • Zadanie nr  2 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania rezonansu magnetycznego na rzecz
  Szpitala Nowowiejskiego
 • Zadanie nr  3 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania RTG na rzecz Szpitala Nowowiejskiego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego i jego zakończeniu. 
Data zamieszczenia: 23.06.2022

Data zamieszczenia: 14.06.2022

Data zamieszczenia: 06.06.2022
 

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 1. Zakres nr 1) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27
 2. Zakres nr 2) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27

Zawiadomienie o wyniku konkursu i jego zakończeniu 
Data zamieszczenia: 27.06.2022

Data zamieszczenia: 06.06.2022
 

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 1. Zakres nr 1) świadczenia psychologa w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
  w Warszawie, ul. Dolna 42
 2. Zakres nr 2) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
  w Warszawie, ul. Dolna 42
 3. Zakres nr 3) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Leczenia Nerwic w Warszawie, ul. Dolna 42

Zawiadomienie o wyniku konkursu i jego zakończeniu 
Data zamieszczenia: 27.06.2022

Data zamieszczenia: 06.06.2022
 

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 1. Zakres nr 1) świadczenia lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27
 2. Zakres nr 2) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27
 3. Zakres nr 3) świadczenia lekarza w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27
 4. Zakres nr 4) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu
  w Warszawie, ul. Nowowiejska 27

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego 
Data zamieszczenia: 06.06.2022


 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 1. Zakres nr 1) świadczenia psychologa w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
  w Warszawie, ul. Dolna 42
 2. Zakres nr 2) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
  w Warszawie, ul. Dolna 42
 3. Zakres nr 3) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Leczenia Nerwic w Warszawie, ul. Dolna 42

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego 
Data zamieszczenia: 06.06.2022

Data zamieszczenia: 12.05.2022
 


Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, 
ul. Nowowiejska 27
Data zamieszczenia: 29.03.2021
 
Data zamieszczenia: 18.03.2021
 

 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
 
 
Data zamieszczenia: 15.10.2020
 

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 
Zakres nr 1) świadczenia w zakresie psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, przy ul. Kolskiej 2/4,
Zakres nr 2) świadczenia w zakresie psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, przy ul. Nowowiejskiej 27.
 
Zawiadomienie o wyniku konkursu
Data zamieszczenia: 02.07.2020
 
Data zamieszczenia: 18.06.2020

 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
i elektrokardiograficznej, obejmujących:
 
 
 
■ zadanie nr  1 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania tomografii komputerowej na rzecz Szpitala Nowowiejskiego,
■ zadanie nr  2 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania rezonansu magnetycznego na rzecz Szpitala Nowowiejskiego,
■ zadanie nr  3 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania RTG na rzecz Szpitala Nowowiejskiego.
■ zadanie nr  4 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania EKG z opisem dla dzieci i młodzieży na rzecz Szpitala Nowowiejskiego.
 
 

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 
 
Informacja o odwołaniu konkursu
Data zamieszczenia: 16.03.2020

Zakres nr 1) świadczenia w zakresie psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, przy ul. Kolskiej 2/4,
Zakres nr 2) świadczenia w zakresie psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, przy ul. Nowowiejskiej 27.
 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
 
Data zamieszczenia: 18.11.2019

Zakres nr 1) świadczenia psychologa w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
w Warszawie, ul. Dolna 42,

Zakres nr 2) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
w Warszawie, ul. Dolna 42,

Zakres nr 3) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Leczenia Nerwic w Warszawie, ul. Dolna 42,

Zakres nr 4) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Puławska 87/89

Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do umowy
Data zamieszczenia: 30.10.2019


 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

Zakres nr 1) świadczenia lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Nowowiejska 27,

Zakres nr 2) świadczenia lekarza w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Warszawie, ul. Nowowiejska 27,

Zakres nr 3) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Warszawie, ul. Nowowiejska 27

 

Data zamieszczenia: 17.06.2019

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

 

Zakres nr 1) świadczenia psychologa w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, ul. Dolna 42,

Zakres nr 2) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, ul. Dolna 42,

Zakres nr 3) świadczenia psychoterapeuty w Poradni Leczenia Nerwic w Warszawie, ul. Dolna 42,

Zakres nr 4) świadczenia psychologa/psychoterapeuty w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Puławska 87/89

 

Data zamieszczenia: 18.06.2019
 
Data zamieszczenia: 05.06.2019
 

 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych i Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Warszawie ul. Nowowiejska 27
 

Zawiadomienie o wyniku konkursu
Data zamieszczenia: 11.06.2019

Zawiadomienie o wyniku konkursu
Stanowisko udzielającego zamówienia
Data zamieszczenia: 07.06.2019 

 

 
Konkurs ofert na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie ul. Nowowiejska 27
 
Zawiadomienie o wyniku konkursu
Data zamieszczenia: 19.03.2019
 

 
Konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych
w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Rasztowie
 

 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
 
Pytania i odpowiedzi
Data zamieszczenia: 11.12.2018
 
 

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA DS. LECZNICTWA
W SAMODZIELNYM WOJEWÓDZKIM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Konkurs zostanie przeprowadzony  na podstawie przepisów :

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2016r. (t.j.Dz. U 2018 poz. 393)

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

4) Regulaminu konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone dla stanowiska zastępcy kierownika do spraw lecznictwa w podmiocie leczniczym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

2) wiedza i doświadczenie na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przewinienia zawodowe,

5) komunikatywność oraz kreatywność,

6) umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych oraz , że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,

9) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu .
 
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata ; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Tryb składania aplikacji na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

1) Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie” należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w siedzibie Zespołu- Kancelaria Ogólna(decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane), tel. kontaktowy 501 240 347 adres: ul. Nowowiejska 27 , 00-665 Warszawa

2) Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

3) Termin składania dokumentów upływa w dniu 29 października 2018r. o godz. 13.00.

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Samodzielnego Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
    

Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                

1) O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Kandydaci zobowiązani są do przygotowania 15 minutowej prezentacji koncepcji/planu działań na stanowisku, którego dotyczy postępowanie konkursowe ( przedstawionej podczas  indywidualnych rozmów z kandydatami

2) Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

3) Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie kandydaci mogą uzyskać osobiście lub pisemnie w G 117Szpitala Nowowiejskiego  ul, Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa,. w godz. 10.00 - 14.00, Tel kom. 501 240 347.

4) Zgodnie z art. 49. ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 160. z późn. zm.) z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek pracy. Jego wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, które mają zastosowanie do zasad ustalania wynagrodzenia Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ( Regulamin Wynagradzania.)

4) Konkurs ogłasza się poprzez udostępnienie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz poprzez podanie do wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty - na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu.


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej i elektrokardiograficznej
 
 
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w formie dyżurów lekarskich
Data umieszczenia 30.03.2018
 
 
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w formie dyżurów lekarskich
 
Data umieszczenia: 20.03.2018
 
Data umieszczenia: 09.03.2018
 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych
 
Zakres nr 1: ambulatoryjne świadczenia psychologiczne w Poradni Leczenia Nerwic w Warszawie, ul. Dolna 42
Zakres nr 2: ambulatoryjne świadczenia psychologiczne w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia
w Warszawie, ul. Dolna 42
 
Data umieszczenia 26.06.2017
 
Data umieszczenia 06.06.2017
 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych
 
Zakres:  udzielanie psychologicznych ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Puławskiej 87/89 w Warszawie
 
Data umieszczenia 21.06.2017 
 
Data umieszczenia 02.06.2017
 
Konkurs ofert na udzielania ambulatoryjnych specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych
 
Zakres: specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie
 
 
Data umieszczenia 01.06.2017
 
Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych
 
Zakres nr 1:
świadczenia lekarza psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Warszawie,ul. Nowowiejska 27
Zakres nr 2:
świadczenia psychologiczne  w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Nowowiejska 27
 
 
Data umieszczenia 26.05.2017
 
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnej w formie
dyżurów lekarskich
 
Data umieszczenia 22.03.2017
 
Data umieszczenia 08.03.2017
 
 
  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej
 
Data umieszczenia 25.11.2016 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
 
 
 
Data umieszczenia: 09.06.2016
 
Data umieszczenia 16.06.2016
 
Data umieszczenia 23.06.2016
 
Data umieszczenia 28.06.2016
 


Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych 
w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie
 
 
Data umieszczenia: 14.04.2016
Data umieszczenia: 14.04.2016
 
Data umieszczenia: 28.04.2016
 
Data umieszczenia: 24.05.2016
 
 

 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich
 
 
 
Data umieszczenia: 8.03.2016 
 
Data umieszczenia: 21.03.2016
Data umieszczenia: 5.04.2016
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd