ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego

 • Home
 • Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2023 roku w ramach programu pilotażowego o Centrach Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Obszarem działania NCZP jest Warszawa-Śródmieście oraz Warszawa-Żoliborz. NCZP zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia skoordynowaną, kompleksową i wielostronną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Oferuje wsparcie także rodzinom chorych.

Nasz personel to wykwalifikowana kadra: lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia.

NCZP oferuje mieszkańcom będącym w kryzysie zdrowia psychicznego, szybką i kompleksową opiekę w wyspecjalizowanych komórkach organizacyjnych.

Pomoc udzielana w ramach NCZP jest bezpłatna.

W celu skorzystania z pomocy oferowanej w nowowiejskim centrum zdrowia psychicznego należy zgłosić się do punktów zgłoszeniowo – koordynacyjnych (pzk) osobiście lub dokonać zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.

DO PZK NIE OBOWIĄZUJE SKIEROWANIE.

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest TYPEM „A” i zapewnia opiekę zdrowotną w następujących komórkach:

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym można dostać natychmiast bezpłatne wsparcie przez całą dobę. Bez skierowania, bez zapisywania się na wizytę.

Pomoc dostosowana jest do potrzeb. Może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Centra Zdrowia Psychicznego dedykowane są dla osób powyżej 18 roku życia.

Pliki do pobrania

EUCOMS

Pliki do pobrania

Standard organizacyjny 2022

Pliki do pobrania

Standard organizacyjny 2021

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 • Dla osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Pomoc w PZK udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00
 • Bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce
 • W punktach dyżurują psycholodzy, którzy udzielają informacji, wsparcia oraz proponują dalsze postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. Kierują do odpowiednich jednostek organizacyjnych CZP.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165236, +48 22 1165238

e-mail: pzk@nczp.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 • Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
 • Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165331, +48 22 1165367

e-mail: rejestracja@nczp.pl

Zespół Leczenia Środowiskowego

ZLŚ obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

Opieka oferowana jest w formie porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta.

Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń w ramach NFZ (psychiatra lub lekarz POZ). Leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza ZLŚ.

Z wnioskiem o objęcie osoby chorej opieką ZLŚ mogą się zgłosić:

 • sam pacjent,
 • lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego,
 • lekarz dokujący wypisu z oddziału całodobowego lub dziennego,
 • rodzina pacjenta,
 • pracownik opieki społecznej,
 • lekarz POZ.

Zespół Leczenia Środowiskowego

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165422

e-mail: rejestracja@nczp.pl

Oddział XXI Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są pacjenci, pełnoletni, z chorobami psychicznymi, którzy wymagają intensyfikacji oddziaływań terapeutycznych z powodu obecnych objawów chorobowych, mają trudności  w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania od lekarza, po wcześniejszej kwalifikacji.

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, psychoedukacja, trening asertywności, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00–15:35

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165241

Oddział I Psychiatryczny (całodobowy)

Do oddziału przyjmowani są pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Izby Przyjęć do hospitalizacji psychiatrycznej, szczególnie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oddział psychiatryczny zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji w psychiatrii we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń.

Oddział I Psychiatryczny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 1165219

Izba Przyjęć

Do Izby Przyjęć mogą zgłaszać się osoby dorosłe:

 • ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
 • w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

Lekarz Izby Przyjęć po przeprowadzeniu osobistego badania pacjenta podejmuje decyzję o przyjęciu go do oddziału psychiatrycznego całodobowego lub kieruje do innych form opieki.

Izba Przyjęć

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

+48 22 8252426

MAPA DOJAZDU

Skip to content