ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Program lekowy

Program lekowy

PROGRAM LEKOWY LECZENIA ESKETAMINĄ CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ

W Szpitalu Nowowiejskim rusza program lekowy leczenia depresji lekoopornej lekiem Spravato (esketamina). Program ten dostępny jest dla wszystkich pacjentów w wieku od 18 do 75 lat, którzy chorują na zaburzenia depresyjne nawracające, a ich aktualna depresja nie reaguje na standardowe leczenie lekami przeciwdepresyjnymi.

Kwalifikacje prowadzone są przez lekarzy psychiatrów w Poradni Zdrowia Psychicznego. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapisywania się telefonicznie pod numerem: 22 11-65-331 lub 22 11-65-365. Na pierwszą konsultację należy zgłosić się z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego potwierdzającym WSZYSTKIE poniższe kryteria oraz kopią dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia psychiatrycznego.

Zaświadczenie od lekarza prowadzącego powinno potwierdzać:

  • rozpoznanie Zaburzeń depresyjnych nawracających, kody ICD-10: F 33.1 lub F33.2,
  • aktualny epizod depresji o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim trwający co najmniej 6 miesięcy,
  • potwierdzenie depresji lekoopornej zdefiniowanej jako zaburzenie depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne (stosowane w odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas – zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego Psychiatrii Dorosłych),
  • nie więcej niż 5 leków przeciwdepresyjnych stosowanych w bieżącym epizodzie depresji,
  • przeciwwskazania lub oporność lub brak zgody pacjenta na terapię elektrowstrząsami,
  • wykluczenie rozpoznania zaburzeń osobowości typu borderline oraz choroby afektywnej dwubiegunowej,
  • brak historii uzależnień w wywiadzie (uzależnienie od alkoholu, leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych lub narkotyków),
  • niewystępowanie stanów klinicznych, które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają włączenie terapii.

Ostatecznej kwalifikacji do leczenia w programie lekowym Spravato dokonuje lekarz psychiatra Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Skip to content