ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

  • Home
  • Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27

 

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

–  pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

–  wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,

–  współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,

–  inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Departament ds. Zdrowia Psychicznego
kancelaria@rpp.gov.pl

telefon (22) 532 82 50

Bezpłatna infolinia: 800 190 590
(poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00)

Skip to content