ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 11 65 252 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

  • Home
  • Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

RZECZNIK PRAW PACJENTA
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27

Pani Katarzyna Bogdańska-Klima

telefon: 664 083 310
e-mail:   k.bogdanska@rpp.gov.pl

będzie obecna w Szpitalu w następujących dniach
31.10 ; 14.11 ; 28.11 ; 05.12 ; 19.12 w godzinach 7:30-15:0Pacjenci proszeni są o zgłaszanie potrzeby spotkania z Rzecznikiem lekarzom, pielęgniarkom lub innym osobom z personelu medycznego oddziału.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

Ø  pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

Ø  wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,

Ø  współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,

Ø  inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Departament ds. Zdrowia Psychicznego
kancelaria@rpp.gov.pl

telefon (22) 532 82 50

Bezpłatna infolinia: 800 190 590
(poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00)

Skip to content