ul. Nowowiejska 27 (00-665) Warszawa +48 (22) 825 20 31 kancelaria@szpitalnowowiejski.pl

Schzofremia

Zaburzenia schizofremiczne

Schizofrenia — co to jest?

Schizofrenia (psychoza schizofreniczna) to nazwa przewlekłego zaburzenia psychicznego, charakteryzującego się nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Pacjenci mają upośledzone umiejętności krytycznego myślenia, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia, a także relacji z innymi.

Schizofrenia a psychoza — jaka jest różnica?
Schizofrenia nazywana jest również psychozą schizofreniczną, ponieważ objawia się pewnymi zachowaniami psychotycznymi. Psychoza to pojęcie szersze: nazywamy nią stan umysłu, w którym pacjent nie jest w stanie odróżnić, co jest rzeczywiste, a co nie.

Objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii można podzielić na pozytywne i negatywne — jednak nie w kontekście ich wpływu na życie, lecz ich wytwórczości.

Objawy pozytywne schizofrenii to takie, które stanowią dodatkowe „wrażenia” dla pacjenta. Są nimi:

 • Halucynacje (słyszenie głosów, omamy wzrokowe, poczucie, że coś chodzi po ciele, wrażenia węchowe, itp.).
 • Dziwne zachowania.
 • Urojenia, które dzielimy na:
  • Urojenia wielkościowe — przeświadczenie o ważności swojej osoby lub kogoś innego, np. przekonanie, że jest się nikomu nieznanym/przyjacielem/kochankiem/doradcą kogoś ważnego.
  • Urojenia oddziaływania (wpływu) lub owładnięcia — uzasadnianie zachowań innych przekonaniem, że są oni kontrolowani przez obce siły lub osoby.
  • Urojenia prześladowcze — poczucie bycia w ciągłym niebezpieczeństwie, wiążące się z przekonaniem bycia prześladowanym. Podobne do urojeń prześladowczych są urojenia zdrady. Pacjent jest przekonany, że jego partner go zdradził i traktuje wszelkie drobne fakty oraz zachowania jako dowody.
  • Urojenia ksobne — często łączą się z urojeniami prześladowczymi. Polegają na przeświadczeniu o tym, że jest się przedmiotem ciągłego zainteresowania. Miałoby się ono przejawiać tym, że inni nieustannie dokonują aluzji do osoby chorej, rozmawiają o niej i ją obserwują. Schizofrenicy mogą odebrać osobiście np. komunikat spikera w telewizji lub radiu.
  • Urojenia depresyjne — pacjentowi towarzyszą myśli samoponiżające, samooskarżające, nihilistyczne, itp.
  • Urojenia hipochondryczne — pacjenci są przekonani o różnych dolegliwościach, które mają ich dotykać.
  • Urojenia zniekształcenia ciała — najczęściej dotyczą zniekształcenia twarzy.
Skip to content