Saturday the 4th - - Hostgator Coupon

Archiwum 2011

Dostawa leków dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 28.01.2011

 

 SIWZ
 Pakiet nr 1
 Pakiet nr 2
 Pakiet nr 3
 Pakiet nr 4
 Pakiet nr 5
 Pakiet nr 6
 Pakiet nr 7
 Pakiet nr 8
 Pakiet nr 9

 Pakiet nr 10

 Data umieszczenia: 02.02.2011
 
 Pytania i odpowiedzi i zmiana treści SIWZ
 Pakiet nr 1 - tekst jednolity
 Pakiet nr 2 - tekst jednolity
 Pakiet nr 3 - tekst jednolity
 Data umieszczenia: 11.02.2011
 
 Pytania do SIWZ i zmiana treści SIWZ
 Pakiet nr 1 - tekst jednolity
 Pakiet nr 2 - tekst jednolity
 Pakiet nr 3 - tekst jednolity
 Data umieszczenia: 21.02.2011
 
 Zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 03.03.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data zamieszczenia: 21.03.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 11.04.2011
 
 

 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Wojewódzkiego

 Zespołu Publicznych zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 02.02.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 02.02.2011
 
 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 07.02.2011
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 07.02.2011
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 08.02.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Data umieszczenia: 16.02.2011

 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 24.02.2011
 
 

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

 do obiektów Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów

 Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 10.03.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 10.03.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 25.03.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia:04.04.2011
 
 

 Dostawa bielizny pościelowej, poduszek i kocy dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 15.03.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 15.03.2011
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Zmiana treści SIWZ
 Tekst jednolity załącznika nr 1 do SIWZ
 Tekst jednolity załącznika nr 2 do SIWZ
 Data umieszczenia: 17.03.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 31.03.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 07.04.2011
 
 

 Dostawa leków dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 23.03.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 23.03.2011
 
 Pakiet nr 1
 Pakiet nr 2
 Data umieszczenia: 23.03.2011
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 01.04.2011
 
 

 Dostawa leku Aripiprazol dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 08.04.2011
 
 

 Dostawa materiałów opatrunkowych dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 14.04.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 14.04.2011
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 18.04.2011
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 19.04.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 29.04.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 12.05.2011
 
 

 Świadczenie usług pralniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego 

 w Rasztowie

 
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 28.04.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 04.05.2011
 
 

 Dostawa worków foliowych na odpady dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 10.05.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 10.05.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 25.05.2011
 
 Ogłoszenie o udzleleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 06.06.2011
 
 

 Zaciągnięcie przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej

 Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 29.06.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 29.06.2011
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Żądane dokumenty
 Data umieszczenia: 01.07.2011
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ
 Data umieszczenia: 01.07.2011
 

 Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 Data umieszczenia: 05.07.2011
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 12.07.2011
 
 
 

 Dostawa rękawiczek medycznych dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 05.07.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 05.07.2011
 
 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 07.07.2011
 
 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 11.07.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 14.07.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 17.07.2011
 
 

 Zaciągnięcie przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej

 Opieki Zdrowotnej w Warszawie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 13.07.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 13.07.2011
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 22.07.2011
 
 

 Dostawa gazu do celów grzewczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  

Psychiatrycznego w Rasztowie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 02.08.2011
 
 SIWZ
 Dataumieszczenia: 02.08.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 23.08.2011
 
 Ogłooszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 05.09.2011
 
 

 Pełna obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym w

 wysokości 1.500.000,00 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych

Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27.

 
 
 Ogłoszenie
 Data umieszczenia: 04.08.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 04.08.2011
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Żądane dokumenty
 Data umieszczenia: 09.08.2011
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Żądane dokumenty
 Data umieszczenia: 09.08.2011
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ
 Żądane dokumenty
 Data umieszczenia: 11.08.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 19.08.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 01.09.2011
 
 

 Dostawa opału - węgla kamiennego dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 12.08.2011
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 12.08.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 23.08.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 01.09.2011
 
 

 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia
 Data umieszczenia: 04.10.2011
 
 Odpowiedzi na pytania

 Tekst jednolity formularza cenowego -opis przedmiotu zamówienia dotyczący załącznika nr. 2B,2C,2D,2J do SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Data umieszczenia: 07.10.2011
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 10.10.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 26.10.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 09.11.2011
 
 

Dostawa artykułów do dezynfekcji dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
 Data umieszczenia: 17.10.2011
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 20.10.2011
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 21.10.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 28.10.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 10.11.2011
 
 

 Prowadzenie apteki szpitalnej w imieniu SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 02.11.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 08.11.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 10.11.2011
 
 

 Dostawa wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 18.11.2011
 
 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

 Tekst jednolity ,, Opis przedmiotu zamówienia (formularza cenowego)...'' - Załącznik nr 2B, 2C do SIWZ 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 23.11.2011
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 25.11.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 02.12.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 4
 Data umieszczenia: 08.12.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Dat umieszczenia: 12.12.2011
 
 

 Dostawa środków czystości dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Załącznik nr 2A-E do SIWZ (formulasz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
 Data umieszczenia: 29.11.2011
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 05.12.2011
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty
 Data umieszczenia: 20.12.2011
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia; 29.12.2011
 
 

 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu

 Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia:02.12.2011
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 06.12.2011
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia; 12.12.2011
 
 

Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu 

 Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 13.12.2011
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 21.12.2011
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd