Monday the 10th - - Hostgator Coupon

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opublikowanej w Dz. U. 2017 poz. 836 oraz w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.11.2018 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. i zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2009 wydanym przez Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego:

- od dnia 01.12.2018r. obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

  1. opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi - 9,16 zł brutto
  2. opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi - 0,32 zł brutto
  3. opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,83 brutto

W/w opłaty naliczane są według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

W przypadku wysyłki dokumentacji medycznej pocztą lub firmą kurierską doliczane są dodatkowe opłaty:

  1. przygotowanie dokumentacji do wysyłki - 13,00 zł;
  2. koszt wysyłki - zgodnie z cennikiem poczty lub firmy kurierskiej.

 

Our website is protected by DMC Firewall!