Saturday the 19th - - Hostgator Coupon

Remont łazienek w budynku ZOLP I w Rasztowie wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
16/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 17.10.2019


Usuwanie awarii sanitarnych w obiektach Szpitala Nowowiejskiego
19/DZP/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 15.10.2019


Transport pacjentów Szpitala Nowowiejskiego
18/DZP/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 15.10.2019


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie
obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji
17/DZP/2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 03.10.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 30.09.2019

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 25.09.2019


Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielonych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 
14/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 17.09.2019


Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na wpływaniu
na poprawę jakości udzielonych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
13/DZP/201

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)
Data zamieszczenia: 13.09.2019


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji
15/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)
Data zamieszczenia: 01.10.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 23.09.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 20.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ 
Data zamieszczenia: 17.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie treści SIWZ 
Data zamieszczenia: 16.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 09.09.2019


Remont pomieszczeń Oddziału IX oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
12/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 21.08.2019


Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego
na wpływaniu na poprawę jakości udzielonych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu
11/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 29.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2
Data zamieszczenia: 21.08.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1
Data zamieszczenia: 06.08.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 02.08.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 30.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 25.07.2019


Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych"
10/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 18.07.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 05.07.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 26.06.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 19.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Data zamieszczenia: 18.06.2019


 Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych"
9/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 25.06.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 12.06.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 31.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 28.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data zamieszczenia: 21.05.2019


Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Nowowiejskiego
8/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 25.06.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 21.05.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 30.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 25.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 23.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 16.04.2019


Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej prądu w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27” w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala  przy ul. Dolnej 42

1/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 29.03.2019


Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Nowowiejskiego
7/DZP/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 11.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 09.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 04.04.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 1.04.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 28.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 26.03.2019

Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 22.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 19.03.2019


Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Nowowiejskiego
6/DZP/2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 20.03.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu
Data zamieszczenia: 18.03.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 15.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 07.03.2019


Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Nowowiejskiego
5/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 08.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 22.03.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 12.03.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 7.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia
Data zamieszczenia: 28.02.2019


Ochrona fizyczna i monitoring Szpitala Nowowiejskiego
3/DZP/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 25.02.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 14.02.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 06.02.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 01.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 29.01.2019


AMMS, Infomedica - nadzór autorski dla Szpitala Nowowiejskiego,
18/DZP/2018


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 28.01.2019


Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,
2/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 13.03.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 21.02.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 18.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data zamieszczenia: 10.01.2019


Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego
19/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 25.02.2019

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postępowania
Data zamieszczenia: 23.01.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 07.01.2019

Informacja dla wykonawców
Data zamieszczenia: 04.01.2019

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 03.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-G do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 21.12.2018


Modernizacja oświetlenia w Oddziale I w Szpitalu Nowowiejskim
16/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 14.12.2018


Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
17/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 18.02.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 3
Data zamieszczenia: 23.01.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 4, 5, 6
Data zamieszczenia: 16.01.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 17.12.2018

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 13.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 12.12.2018

Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 06.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 05.12.2018


Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej prądu elektrycznego
w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)
Data zamieszczenia: 28.11.2018


Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
15/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietu nr 12
Data zamieszczenia: 14.02.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 12
Data zamieszczenia: 18.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
Data zamieszczenia: 28.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5
Data zamieszczenia: 29.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
Data zamieszczenia: 23.11.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 23.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1) – tekst jednolity
Data zamieszczenia: 18.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-L do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 11.10.2018


 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!