Friday the 18th - - Hostgator Coupon

Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”,
2/DZP/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Data zamieszczenia: 10.01.2019

Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego
19/DZP/2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 07.01.2019

Informacja dla wykonawców
Data zamieszczenia: 04.01.2019

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 03.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-G do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 21.12.2018


Modernizacja oświetlenia w Oddziale I w Szpitalu Nowowiejskim
16/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 14.12.2018


Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
17/DZP/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 4, 5, 6
Data zamieszczenia: 16.01.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 17.12.2018

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 13.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 12.12.2018

Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 06.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 05.12.2018


Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej prądu elektrycznego
w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)
Data zamieszczenia: 28.11.2018


Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
15/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
Data zamieszczenia: 28.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 5
Data zamieszczenia: 29.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
Data zamieszczenia: 23.11.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 23.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1) – tekst jednolity
Data zamieszczenia: 18.10.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2A-L do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 11.10.2018


„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziałów III, IV, V zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia”
w ramach realizacji zadania pn.„Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”
13/DZP/2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 04.01.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 2
i unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 1.

Data zamieszczenia: 12.12.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 5.11.2018

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia (w zakresie Pakietu nr2) – tekst jednolity
Data zamieszczenia: 23.10.2018

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia (w zakresie Pakietu nr 2) – tekst jednolity
Data zamieszczenia: 15.10.2018

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 08.10.2018

SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ — Formularz asortymentowo–cenowy — opis przedmiotu zamówienia dla 2 pakietów
Załącznik nr 2.1 do SIWZ — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1
Załącznik nr 3a do SIWZ — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie .doc
Załącznik nr 3b do SIWZ — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie .xml
Data zamieszczenia: 27.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Data zamieszczenia: 25.09.2018


Pełna obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu obrotowego w wysokości 2.800.000,00 zł w rachunku bieżącym przez okres 36 miesięcy dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27
12/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 14.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 19.10.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 24.09.2018

Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
Data zamieszczenia: 19.09.2018

Zmiana treści SIWZ
Załącznik 29
Załącznik 30 - operat szacunkowy
Data zamieszczenia: 18.09.2018

Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki do odpowiedzi od 1 do 29
Data zamieszczenia: 05.09.2018

Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 24.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 10.08.2018


Dostawa wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego
11/DZP/2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 11.09.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 1-5 i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 6
Data zamieszczenia: 30.08.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 8.08.2018

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 3.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ — Formularz asortymentowo–cenowy (opis przedmiotu zamówienia)
Załączniki do formularza asortymentowo–cenowego w zakresie pakietów nr 5 i 6
Data zamieszczenia: 30.07.2018


„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27”
w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”
10/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 12.10.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 21.09.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 7.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 1.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
   Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
   Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
   Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa
Data zamieszczenia: 18.07.2018


„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia”
w ramach realizacji zadania pn.„Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”
9/DZP/2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 20.08.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 7.08.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 19.07.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik 2 Formularz asortymentowo-cenowy – tekst jednolity
Załącznik 2.1 do SIWZ specyfikacja asortymentowo-cenowa (opis przedmiotu zamówienia) – tekst jednolity
Data zamieszczenia: 16.07.2018

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 12.07.2018

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 10.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik 2.1 do SIWZ specyfikacja asortymentowo-cenowa (opis przedmiotu zamówienia)
Załącznik 2 Formularz asortymentowo-cenowy
Data zamieszczenia: 02.07.2018


 „Dostawa oprogramowania” w ramach projektu:

„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e - Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
8/DZP/2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 15.06.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 12.06.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 16.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 08.05.2018


„Modernizacja Oddziału III, IV i V w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27”
w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”
6/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 31.07.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 12.07.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 11.07.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
   Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót – tekst jednolity (branża elektryczna)
   Rysunki i opis (sufity) – tekst jednolity   
Data zamieszczenia: 04.07.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 27.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofert - tekst jednolity
Załącznik nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Data zamieszczenia: 26.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót - tekst jednolity
Data zamieszczenia: 22.06.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 18.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ;
Data zamieszczenia: 04.06.2018

Odpowiedzi na pytania (ustalenie wizji lokalnej)
Data zamieszczenia: 22.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ;
Data zamieszczenia: 21.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ;
Data zamieszczenia: 27.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót
załącznik nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa
Data zamieszczenia: 23.04.2018r.


„Dostawa oprogramowania” w ramach projektu:

„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego
poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e - Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
7/DZP/2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 09.05.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 07.05.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 27.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 19.04.2018


„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV,  V zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”
5/DZP/2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 16.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów nr 2, 3 i 4
Data zamieszczenia: 18.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 12.09.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 17.08.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 10.07.2018

Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 29.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia) - tekst jednolity z dnia 27.06.2018 r.
Załącznik nr 3.1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia - zmiana z dnia 27.06.2018 r.
Data zamieszczenia: 27.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 22.06.2018

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zgłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 15.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert;
Data zamieszczenia: 08.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Data zamieszczenia: 25.05.2018

SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik 3.1 do SIWZ
Data zamieszczenia: 23.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Data zamieszczenia: 17.04.2018


„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału XI zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 17.07.2018

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 6
Data zamieszczenia: 11.06.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5
Data zamieszczenia: 29.05.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 26.03.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie sdpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2018 i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ — formularz asortymentowo–cenowy (opis przedmiotu zamówienia) — tekst jednolity
Data zamieszczenia: 21.03.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ — formularz asortymentowo–cenowy (opis przedmiotu zamówienia) — tekst jednolity z dnia 20.03.2018r.
Data zamieszczenia: 20.03.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ — formularz asortymentowo–cenowy (opis przedmiotu zamówienia) — tekst jednolity
Data zamieszczenia: 15.03.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Data zamieszczenia: 09.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 08.03.2018


 AMMS, Infomedica – nadzór autorski dla Szpitala Nowowiejskiego
30/DZP/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 31.01.2018


Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
3/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 2.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 14.02.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 5.02.2018

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 31.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Data umieszczenia: 26.01.2018


Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego
2/DZP/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data umieszczenia: 06.06.2018

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
Data umieszczenia: 27.04.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data umieszczenia: 7.03.2018

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 27.02.2018

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ;
Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia) - zmieniony 23.02.2018
Data zamieszczenia: 23.02.2018

Sprostowanie — Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Data zamieszczenia: 29.01.2018

SIWZ 
Załącznik nr 3 do SIWZ — Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Data zamieszczenia: 26.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Data zamieszczenia: 24.01.2018


 Ochrona fizyczna i monitoring Szpitala Nowowiejskiego
1/DZP/2018

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 21.02.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 14.02.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 01.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 23.01.2018


 „Wyposażenie stanowisk” w ramach projektu: „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych
w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-Terapia
w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”
29/DZP/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 7.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Data zamieszczenia: 22.02.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 4.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 3 do umowy
Data zamieszczenia: 22.12.2017


Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego
28/DZP/2017

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 16.02.2018

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 15.02.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 26.01.2018

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 05.01.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 03.01.2018

Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 2C do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 3)
Data umieszczenia: 29.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2(A-F) do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data umieszczenia: 22.12.2017


 Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
27/DZP/2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 9.02.2018

Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 3
Data zamieszczenia: 22.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 15.01.2018

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 21.12.2017

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 18.12.2017

Odpowiedzi na pytania
Data umieszczenia: 15.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2(A-F) do SIWZ Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Data umieszczenia: 12.12.2017


„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 31.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2
Data zamieszczenia: 9.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1 i 3
Data zamieszczenia: 29.12.2017

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 18.12.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie pakietu 3 - tekst jednolity.
Data zamieszczenia: 13.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 07.12.2017


 

Our website is protected by DMC Firewall!