Thursday the 21st - - Hostgator Coupon

Archiwum 2013

 
 

 Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 25.01.2013
 
 SIWZ
 Pakiet nr 1
 Pakiet nr 2
 Pakiet nr 3
 Pakiet nr 4
 Pakiet nr 5
 Pakiet nr 6
 Pakiet nr 7
 Pakiet nr 8
 Pakiet nr 9
 Data umieszczenia: 29.01.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 08.02.2012
 
 Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ
   Pakiet nr 1 - tekst jednolity
   Pakiet nr 2 - tekst jednolity
   Pakiet nr 3 - tekst jednolity
   Załącznik nr 5 do SIWZ - tekst jednolity
 Data umieszczenia: 15.02.2012
 
 Zmiana treści SIWZ
 Załącznik nr 5 do SIWZ - tekst jednolity
 Data umieszczenia: 19.02.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 20.03.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 10.04.2013
 
 

 Dostawa butelek przeznaczonych do dawkowania metadonu dla Szpitala Nowowiejskiego

w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 25.01.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 05.02.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 06.02.2013
 
 

 Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych 

 Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 01.02.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 08.02.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 15.02.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 27.02.2013
 
 

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

do obiektów Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 01.02.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 08.02.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 27.02.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 27.03.2013
 
 
 Ochrona fizyczna obiektów Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 26.02.2013
 
 

 Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Pakiet nr 1
 Pakiet nr 2
 Data umieszczenia: 26.03.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 03.04.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 09.04.2013
 
 

Ochrona fizyczna i monitoring Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 27.03.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Data umieszczenia: 02.04.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 11.04.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 24.04.2013
 
 

 Świadczenie usług pralniczych dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - Psychiatrycznego w Rasztowie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 12.04.2013
 
 Pytanie i odpowiedź do SIWZ
 Data umieszczenia: 17.04.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 25.04.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 07.05.2013
 
 

 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 17.04.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 22.04.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 25.04.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 10.05.2013
 
 
 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w pomieszczeniach Szpitala Nowowiejskiego
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 28.06.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 03.07.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 15.07.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 02.08.2013
 
 
 Dostawa sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala 
 Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 04.07.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ (tekst jednolity załącznika nr 2A do SIWZ)
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Data umieszczenia: 09.05.2013

 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 10.07.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 19.07.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 01.08.2013
 
 
 Świadczenie usług żywienia pacjentów z dostawą do Oddziałów Szpitala Nowowiejskiego
 w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 20.08.2013
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 22.08.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 29.08.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 30.08.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 18.09.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 30.09.2013
 
 
 Dostawa testów na obecność w moczu środków odurzających dla Szpitala Nowowiejskiego
 w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 27.08.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 29.08.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 30.08.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 09.09.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 23.09.2013
 
 
 Dostawa rękawiczek medycznych do Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 13.09.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 18.09.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 20.09.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 04.10.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 11.10.2013
 
 
 
 Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia
 Data umieszczenia: 08.10.2013
 
 Informacja dla wykonawców
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 14.10.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 15.10.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 24.10.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 29.10.2013
 
 
 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 
Psychiatrycznego w Rasztowie obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 16.10.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 23.10.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 04.11.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 07.11.2013
 
 
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Formularz cenowy - opis zamówienia
 Data umieszczenia: 29.10.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Tekst jednolity formularzy cenowych - opis przedmiotu zamówienia
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 05.11.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 20.11.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 22.11.2013
 
 
 Usługi prawnicze dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 18.11.2013
 
 
 Świadczenie usług żywienia pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych
 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 21.11.2013
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 25.11.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
 Data umieszczenia: 04.12.0213
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 16.12.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 03.01.2014
 
 
 Transport pacjentów Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 21.11.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 27.11.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 12.12.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 20.12.2013
 
 
 Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia
 Data umieszczenia: 28.11.2013
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 04.12.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 05.12.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 19.12.2013
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 07.01.2014
 
 
 Dostawa środków czystości dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia
 Data umieszczenia: 09.12.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 12.12.2013
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 13.12.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 23.12.2013
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 03.01.2014
 
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1
 Data umieszczenia: 14.01.2014
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 14.01.2014
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd