Thursday the 21st - - Hostgator Coupon

Archiwum 2012

Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu  

 Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 11.01.2012
 
 

 Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu  

 Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 12.01.2012
 
 SIWZ
 Data umieszczenia: 12.01.2012
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 26.01.2012
 
 

 Dostawa leków dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Data umieszczenia: 17.01.2012
 
 SIWZ
 Pakiet nr 1,
 Pakiet nr 2,
 Pakiet nr 3,
 Pakiet nr 4,
 Pakiet nr 5,
 Pakiet nr 6,
 Pakiet nr 7,
 Pakiet nr 8,
 Pakiet nr 9,
 Data umieszczenia: 20.01.2012
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 27.01.2012
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 02.02.2012
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 13.02.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 16.03.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 10.04.2012
 
 

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do

obiektów Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej

 Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 02.02.2012
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Data umieszczenia: 09.02.2012
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 14.02.2012
 
 

 Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów

 Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 03.02.2012
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 10.02.2012
 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 14.02.2012
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 20.02.2012
 
 

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów 

 Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 21.02.2012
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 27.02.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 29.02.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 01.03.2012
 
 

 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do

 obiektów Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej

 Opieki Zdrowotnej w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 22.02.2012
 
 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Data umieszczenia: 28.02.2012

 
 Informacja o zmianie treści SIWZ

Data umieszczenia 05.03.2012

 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 12.03.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 02.04.2012
 
 

 Bezgotówkowy zakup paliwa, olwju i płynu hamulcowego w systemie kart flotowych lub równoważnym

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 28.02.2012
 
 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ
 Data umieszczenia: 02.03.2012
 
 Unieważnienie postępowania
 Data umieszczenia: 08.03.2012
 
 

 Dostawa leków dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Pakiet nr 1
 Pakiet nr 2
 Data umieszczenia: 21.03.2012
 
 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 Data umieszczenia: 22.03.2012
 
 Pytania do SIWZ i zmiana treści SIWZ
 Pakiet nr 2 - tekst jednolity
 Data umieszczenia: 26.03.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 29.03.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 06.04.2012
 
 
  

 Świadczenie usług pralniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie

 
 
 Ogloszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 02.04.2012
 
 Informacja o zmianie treści SIWZ
 Data umieszczenia: 04.04.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty
 Data umieszczenia: 23.04.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 30.04.2012
 
 

 Dostawa leku Aripiprazol dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 11.04.2012
 
 

 Ochrona fizyczna dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamowieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 24.04.2012
 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Data umieszczenia: 11.05.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 23.05.2012
 
 

 Świadczeniu usług pralniczych dla SWZPZPOZ w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 28.05.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 20.06.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 28.06.2012
 
 
 Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole
 Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
 Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 10.07.2012
 
 Pytania i odpowiedzi
 Data umieszczenia: 13.07.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 19.07.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 02.08.2012

 

 

 Dostawa wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 25.07.2012
 
 Odpowiedzi na pytania i tekst jednolity załącznika nr 2A do SIWZ

 Data umieszczenia: 27.07.2012 

 
 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
 Data umieszczenia: 01.08.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 16.08.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 31.08.2012
 
 
 Pełna obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu
 w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres 3 lat
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Załącznik nr 6 do SIWZ
 Załącznik nr 7 do SIWZ
 Data umieszczenia: 06.08.2012
 
 Odpowiedzi na pytania
 Załączniki do odpowiedzi
 Data umieszczenia: 09.08.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 20.08.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 31.08.2012
 
 
 Dostawa wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 21.08.2012
 
 Odpowiedzi na pytania i tekst jednolity załącznika nr 2A do SIWZ
 Data umieszczenia: 23.08.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 05.09.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1
 Data umieszczenia: 10.09.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 12.09.2012
 
 

 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w pomieszczeniach Szpitala Nowowiejskiego

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 27.09.2012
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 28.09.2012
 
 Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ i tekst jednolity załącznika nr 1 i nr 2 do SIWZ
 Załącznik
 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
 Data umieszczenia: 02.10.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 18.10.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 24.10.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 30.10.2012
 
 

 Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 04.10.2012
 
 Odpowiedzi na pytania
 Data umieszczenia: 09.10.2012
 
 Zmiana treści SIWZ i tekst jednolity załącznika nr 2A do SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
 Data umieszczenia: 10.10.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 16.10.2012
 
 Ogłszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 05.11.2012
 
 

 Usuwanie awarii sanitarnych w obiektach Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 11.10.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 29.10.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 08.11.2012
 
 

 Dostawy gazu do celów grzewczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie

 

 

 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 29.10.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty
 Data umieszczenia: 08.11.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 23.11.2012
 
 

 Dostawa środków czystości dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogloszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Załącznik nr 2 do SIWZ
 Data umieszczenia: 13.11.2012
 
 Odpowiedzi na pytania
 Tekst jednolity załącznika nr 1 i nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 i 2
 Data umieszczenia: 15.11.2012
 
 Odpowiedz na pytanie
 Data umieszczenia: 16.11.2012
 
 Odpowiedź na pytanie i zmiana treści SIWZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Data umieszczenia: 19.11.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 30.11.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 17.12.2012
 
 

 Wywóz odpadów komunalnych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie

 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu
 SIWZ
 Data umieszczenia: 20.11.2012
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Data umieszczenia: 04.12.2012
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Data umieszczenia: 18.12.2012

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!