Saturday the 23rd - - Hostgator Coupon

Warszawa, dnia 25.05.2018r.

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych przez szpital danych osobowych pozostanie Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, NIP: 5261744274 dalej zwany: „Szpital Nowowiejski”.

Szpital Nowowiejski będzie przetwarzać pozyskane dane w związku z realizowanymi świadczeniami medycznymi. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez SZPITAL NOWOWIEJSKI  obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szpitala Nowowiejskiego  – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Szpital Nowowiejski  będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celu realizacji świadczeń medycznych,
2) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia Szpital Nowowiejski  oraz realizacji usług dodatkowych i innych świadczonych przez Szpital Nowowiejski  oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów) w okresie wymaganym przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie wskazanym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Szpitalowi Nowowiejskiemu  i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Szpital Nowowiejski opierać się będzie na zasadzie legalności.

Państwa dane zgromadzone przez Szpital Nowowiejska  mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Szpitala Nowowiejskiego oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

W Szpitalu Nowowiejskim zgodnie z RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych, - p. Barbara Konopacka z którym możliwy jest kontakt pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

 

W przypadku udostępnienia przez Państwa Szpitalowi Nowowiejskiemu danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w aplikacji lub na stronie internetowej), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Szpitalowi Nowowiejskiemu ,
2) o tym, że Szpital Nowowiejski jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Szpital Nowowiejski pozyskał ich dane.

Szpital Nowowiejski ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do Narodowego Funduszu Zdrowia i innych podmiotów w związku z realizacją świadczeń, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

Szpital Nowowiejski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Dyrektor Zespołu

 

Informacja

Aktualizacja terminarza kursów

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem kursem realizowanym przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim” uruchomiony został nabór uczestników w dodatkowym terminie w dniach
19.03.2018r – 20.03.2018r.
Poniżej zaktualizowany Terminarz kursów w 2018r

 

Styczeń

30 – 31.01.2018r.

Luty

15 – 16.02.2018r.

Marzec

19 – 20.03.2018r.

Kwiecień

05 - 06.04.2018r.

Czerwiec

12 - 13.06.2018r.

 

Adresatami kursów są lekarze wszystkich specjalności ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekarzy pierwszego kontaktu zatrudnianych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Udział w kursie jest dla uczestników nieodpłatny.

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie, 16 punktów edukacyjnych oraz materiały dydaktyczne.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8 15 – 16 15 w Sali konferencyjnej nr 81 Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 27 (parter, budynek A)

W okresie dwóch tygodni począwszy od pierwszego dnia kursu każdy uczestnik otrzyma również możliwość skorzystania z konsultacji dotyczących problematyki kursu realizowanych przez lekarza specjalistę psychiatrii lub psychologa pełniących rolę osób wspierających uczestników kursu (w wymiarze 1 godz. na 1 uczestnika).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie „Formularza zgłoszenia w kursie” i wysłanie pod jeden z poniżej podanych adresów:

1. Scan formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Faxem – numer faxu: 22 825 10 34

Liczba uczestników w każdym kursie – 20 osób. Kwalifikacja według kolejności zgłoszeń.

Zapytania można również kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM ZAJĘĆ KURSU

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

Informacja

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje projekt pod nazwą  „Podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w Szpitalu Nowowiejskim”.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (nr naboru POWR.05.04.00-00-0092/16).

Projekt zakłada organizację w okresie od września 2017r do czerwca 2018r. dziesięciu dwudniowych kursów, w czasie których uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy w dziedzinie psychiatrii i leczenia uzależnień. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 200 lekarzy w obszarze diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych oraz uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Łączna wartość projektu: 663.037,50 zł.

Adresatami kursów są lekarze wszystkich specjalności ze szczególnym zwróceniem uwagi na lekarzy pierwszego kontaktu zatrudnianych w podstawowej opiece zdrowotnej. Udział w kursie jest dla uczestników nieodpłatny.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd