Saturday the 4th - - Hostgator Coupon

Cennik badań laboratoryjnych (obowiązuje od 5. sierpnia 2021 r.)

 

L.P. Badanie CENA
1 AFP (ICD-9: LO7) 19,00
2 ALAT (ICD-9: I17) 5,70
3 Albumina (ICD-9: I09) 6,50
4 Amoniak w surowicy 33,00
5 Amylaza w moczu (ICD-9: I25) 6,50
6 Amylaza w surowicy (ICD-9: I25) 6,50
7 Antybiogram - gronkowiec (podstawowy) 14,00
8 Antybiogram - uniwersalny 14,00
9 Antybiogram Pałeczki Gram (-) (mocz) 14,00
10 Antybiogram Vitek 21,00
11 Antytrombina III 25,00
12 APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) (ICD-9: G11) 7,00
13 ASO, ilościowo (ICD-9: U75) 9,00
14 ASPAT (ICD-9: I19) 5,70
15 Badanie kału  na nosicielstwo 28,50
16 Badanie kału w kierunku pasożytów (ICD-9: A21) 10,00
17 Badanie poziomu cynku 21,00
18 Badanie w kierunku norowirusa 75,00
19 Benzodiazepiny 19,50
20 Benzodiazepiny w surowicy 19,50
21 Beta-HCG (ICD-9: L46) 15,00
22 Białko całkowite (ICD-9: I77) 5,70
23 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny (Proteinogram) (ICD-9: I79) 14,90
24 Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) 5,70
25 Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) 5,70
26 Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) 115,00
27 Borelioza IgG (ICD-9: S21) 29,00
28 Borelioza IgM (ICD-9: S25) 29,00
29 CA 125 (ICD-9: I41) 18,00
30 CA 15-3 (ICD-9: I43) 18,00
31 CA 19-9 (ICD-9: I45) 18,00
32 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (ICD-9: O93) 9,00
33 CEA (ICD-9: I53) 18,00
34 Chlorki w surowicy (ICD-9: I97) 5,70
35 Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) 5,70
36 Cholesterol HDL w surowicy (K01) 6,60
37 Cholesterol LDL - wyliczany (K03) 6,10
38 Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) 32,00
39 CK, kinaza kreatynowa (ICD-9: M18) 7,00
40 CK-MB, kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy aktywn. (ICD-9: M19) 9,00
41 Clostridium difficile – test przesiewowy GDH (S82) 65,00
42 Clostridium Difficile - Toksyny A i B 85,00
43 CRP, ilościowo (ICD-9: I81) 8,50
44 Czas protrombinowy PT (INR) (ICD-9: G21) 6,90
45 Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) 8,00
46 D-dimery, ilościowo (ICD-9: G49) 17,00
47 Dehdroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) (ICD-9: K25) 40,00
48 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-S) (ICD-9: K27) 18,00
49 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (ICD-9: K33) 5,70
50 EGFR (ICD-9: M37) 5,70
51 Estradiol (ICD-9: K99) 11,50
52 Etanol, ilościowo (ICD-9: P31) 17,00
53 Ferrytyna (ICD-9: L05) 15,00
54 Fibrynogen (ICD-9: G53) 8,50
55 Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) 5,70
56 Fosfor nieorganiczny w surowicy (ICD-9: L23) 5,70
57 Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (ICD-9: I83) 21,00
58 Glukoza – krzywa obciążeniowa 5,70
59 Glukoza – profil dobowy 5,70
60 Glukoza (ICD-9: L43) 5,70
61 Glukoza w moczu (ICD-9: L43) 5,70
62 Glutamylotranspeptydaza (GGTP) (ICD-9: L31) 5,70
63 Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w surowicy - Total (L47) 15,00
64 Grupa krwi 19,00
65 HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) 40,00
66 HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) 13,00
67 HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) 18,50
68 HCG calkowite (HCG) 15,00
69 HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) 18,50
70 Hemoglobina glikowana (HbA1c) (ICD-9: L55) 12,00
71 HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott (F90) 236,00
72 HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) 14,00
73 Hormon folikulotropowy (FSH) (ICD-9: L65) 12,00
74 Hormon tyreotropowy (TSH) (ICD-9: L69) 9,00
75 Identyfikacja 10,00
76 Identyfikacja Automatyczna 10,00
77 IgE całkowite (ICD-9: L89) 12,00
78 Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07) 5,70
79 Kalprotektyna w kale ilościowo 90,00
80 Kał – G. lamblia (ICD-9: X13) 13,00
81 Kał – nosicielstwo Salmonella/Shignella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831) (SANEPID) 75,00
82 Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37) 20,00
83 Karbamazepina (T33) 25,00
84 Kortyzol (ICD-9: M31) 17,00
85 Kreatynina (ICD-9: M37) 5,70
86 Kreatynina w moczu (M37) 5,70
87 Krew utajona w kale (ICD-9: A17) 10,50
88 Kwas foliowy (ICD-9: M41) 17,00
89 Kwas moczowy (ICD-9: M45) 5,70
90 Kwas walproinowy 20,00
91 Lipaza (ICD-9: M67) 11,00
92 Lipidogram 10,00
93 Lit (ICD-9: M73) 13,00
94 Luteotropina w surowicy (LH) (ICD-9: L67) 14,00
95 Magnez w surowicy (ICD-9: M87) 5,70
96 Mikroskopowy osad moczu (A19) 5,10
97 Mocz – badanie ogólne (ICD-9: A01) 6,50
98 Mocznik w surowicy (ICD-9: N13) 5,70
99 Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-1, LC-MS/MS 130,00
100 Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów Leukocytów (ICD-9: C55) 6,50
101 NT proBNP (NT-PBNP) 98,00
102 OB (ICD-9: C59) 6,30
103 Odczyn Waaler – Rose 7,00
104 Opiaty w moczu test półilościowy 15,50
105 P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) 21,00
106 P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) 23,00
107 P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) 95,00
108 P-ciała p/HEV IgG (wirus zapalenia wątroby typu E) 155,00
109 Płytki krwi – liczba (ICD-9: C66) 6,50
110 Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej (91.821/831) 24,00
111 Posiew kału w kierunku Salmonell Shigella (ICD-9: 91.831) 17,00
112 Posiew kału/odbytu w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.821/831) 10,00
113 Posiew krwi beztlenowy 40,00
114 Posiew krwi tlenowy 40,00
115 Posiew moczu mikrobiologia (ICD-9: 91.831) 16,00
116 Posiew ogólny kału (ICD-9: 91.831 17,00
117 Posiew tlenowy dodatni 10,00
118 Posiew wymazu z rany - beztlenowo (91.821/831) 17,00
119 Posiew wymazu z rany - tlenowo (91.821/831) 17,00
120 Posiew z górnych dróg oddechowych – tlenowo (ICD-9: 91.831) 15,00
121 Posiew z nosa (ICD-9: 91.831) 15,00
122 Posiew z oka – tlenowo (ICD-9: 91.831) 17,00
123 Posiew z ucha – tlenowo (ICD-9: 91.831) 17,00
124 Potas (ICD-9: N45) 5,70
125 Progesteron (ICD-9: N55) 14,00
126 Prokalcytonina 95,00
127 Prolaktyna (ICD-9: N59) 13,00
128 Przeciwciała IgG p/ko SARS-Co V-2 (V98) 60,00
129 Przeciwciała IgM p/ko SARS-Co V-2 (V98) 60,00
130 PSA całkowity (ICD-9: I61) 13,00
131 PSA wolny (ICD-9: I63) 15,00
132 Retikulocyty (ICD-9: C69) 9,00
133 RF czynnik reumatoidalny (ICD-9: K21) 9,00
134 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) 6,50
135 Sód (ICD-9: O35) 5,70
136 Test ciążowy 16,00
137 Test kiłowy - przesiewowy (WR) 8,00
138 Test kiłowy (FTA, FTA-ABS) 43,00
139 Testosteron (ICD-9: O41) 15,00
140 Testosteron wolny (ICD-9: O41) 42,00
141 Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) 17,00
142 Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) 17,00
143 Transferyna (ICD-9: O43) 15,00
144 Triglicerydy (O49) 6,60
145 Trijodotyronina (T3) (ICD-9: O51) 11,00
146 Trijodotyronina wolna (FT3) (ICD-9: O55) 12,00
147 Troponina I (ICD-9: O59) 24,00
148 Tyroksyna (T4) (ICD-9: O67) 11,00
149 Tyroksyna wolna (FT4) (ICD-9: O69) 12,00
150 Wapń całkowity (ICD-9: O77) 5,70
151 Witamina 25 (OH) D 3 całkowita 30,00
152 Witamina B12 (ICD-9: O83) 14,00
153 Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) 100,00
154 Wymaz z odbytu w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy 13,70
155 Żelazo (ICD-9: O95) 5,70

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 maja 2019 roku, na podstawie Art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne.

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opublikowanej w Dz. U. 2017 poz. 836 oraz w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10.11.2022 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2022 r.:

- od dnia 01.12.2022r. obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi - 12,96 zł brutto
 2. opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi - 0,45 zł brutto
 3. opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 2,49 brutto

W/w opłaty naliczane są według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

W przypadku wysyłki dokumentacji medycznej pocztą lub firmą kurierską doliczane są dodatkowe opłaty:

 1. koszt wysyłki - zgodnie z cennikiem poczty lub firmy kurierskiej.

 

Usługi Medyczne
 
 


I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE

1

Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć

210,00 zł

2

Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa

320,00 zł

3

Badanie alkometrem

30,00 zł

4

Badanie moczu na obecność substancji psychoaktywnych (test kasetkowy)

45,00 zł

 

 

 

 

II. PRACOWNIA EKG

 

1

Badanie EKG z opisem

35,00 zł

 

 

 

 

III. PRACOWNIA EEG

 

1

Badanie EEG rutynowe

87,00 zł

2

Badanie EEG po bezsennej nocy

120,00 zł

3

Badanie Video-EEG 60 min.

220,00 zł

4

Aktygrafia 7 nocy

600,00 zł

5

Test utrzymania czuwania (MWT)

570,00 zł

6

Wielokrotny test latencji snu (MSLT)

570,00 zł

7

Badanie polisomnograficzne bez nocy adaptacyjnej

1 360,00 zł

8

Badanie polisomnograficzne z nocą adaptacyjną

1 870,00 zł

 

 

 

 

IV. PRACOWNIA STOMATOLOGICZNA

 

Leczenie zachowawcze

 

1

Wypełnienie światłoutwardzalne

 

 2

Klasa I i V

60,00 zł

3

Klasa II, III, IV

60,00-110,00 zł

Endodoncja

 

1

Zatrucie zęba, opatrunek z lekiem, usunięcie miazgi, wypełnienie tlenkiem cynku

40,00 zł

2

Opracowanie jednego kanału i wypełnienie

90,00 zł

3

Opracowanie dwóch kanałów i wypełnienie

190,00 zł

4

Opracowanie trzech kanałów i wypełnienie

300,00 zł

Paradontologia

 

1

Usuwanie kamienia i osadu 1 łuk

25,00 zł

Chirurgia

 

1

Znieczulenie

20,00 zł

2

Ekstrakcja

70,00 zł

 

 

V. TRANSPORT SANITARNY

 

Transport w granicach administracyjnych Warszawy

 

1

Przewóz bez sanitariusza

90,00 zł

2

Przewóz z sanitariuszem

120,00 zł

Transport poza granicami administracyjnymi Warszawy

1

Przewóz bez sanitariusza

5,00 zł za 1km

2

Przewóz z sanitariuszem

7,00 zł za 1km

 Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zespół pobiera opłatę za każdą rozpoczętą kolejną dobę przechowywania zwłok, po upływie 72 godzin od momentu przekazania zwłok do chłodni, w wysokości 50,00 zł netto (plus obowiązująca stawka VAT).

Zasady odpłatności za pobyt Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.
 1. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta ,w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku wystąpienia hospitalizacji za okres pobytu pacjenta w szpitalu ZOL pobiera opłatę obniżoną w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
 4. Za okres przepustki pacjenta ZOL pobiera opłatę z tytułu zajętego łóżka w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności pacjenta w Zakładzie. Zakład nie ponosi kosztów związanych z transportem pacjenta na przepustkę i z przepustki.
 5. Wysokość opłaty za pobyt w ZOL ustala Kierownik ZOL Psychiatrycznego w Rasztowie. Wysokość opłaty ustalana jest na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu pacjenta ustala się nową opłatę.
 6. Opłatę za ZOL ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, a w szczególności:
  • decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie, przez właściwy organ rentowy albo emerytalno- rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL do odbioru tych należności przez Zakład.
 7. Zapłatę za pobyt w ZOL pacjent zobowiązany jest uiszczać z góry za okres miesięczny, w terminie płatności nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Zapłata pierwszej opłaty nastąpi przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd