Thursday the 23rd - - Hostgator Coupon

Cennik badań laboratoryjnych (obowiązuje od 5. sierpnia 2021 r.)

 

L.P. Badanie CENA
1 AFP (ICD-9: LO7) 19,00
2 ALAT (ICD-9: I17) 5,70
3 Albumina (ICD-9: I09) 6,50
4 Amoniak w surowicy 33,00
5 Amylaza w moczu (ICD-9: I25) 6,50
6 Amylaza w surowicy (ICD-9: I25) 6,50
7 Antybiogram - gronkowiec (podstawowy) 14,00
8 Antybiogram - uniwersalny 14,00
9 Antybiogram Pałeczki Gram (-) (mocz) 14,00
10 Antybiogram Vitek 21,00
11 Antytrombina III 25,00
12 APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) (ICD-9: G11) 7,00
13 ASO, ilościowo (ICD-9: U75) 9,00
14 ASPAT (ICD-9: I19) 5,70
15 Badanie kału  na nosicielstwo 28,50
16 Badanie kału w kierunku pasożytów (ICD-9: A21) 10,00
17 Badanie poziomu cynku 21,00
18 Badanie w kierunku norowirusa 75,00
19 Benzodiazepiny 19,50
20 Benzodiazepiny w surowicy 19,50
21 Beta-HCG (ICD-9: L46) 15,00
22 Białko całkowite (ICD-9: I77) 5,70
23 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny (Proteinogram) (ICD-9: I79) 14,90
24 Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) 5,70
25 Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) 5,70
26 Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23) 115,00
27 Borelioza IgG (ICD-9: S21) 29,00
28 Borelioza IgM (ICD-9: S25) 29,00
29 CA 125 (ICD-9: I41) 18,00
30 CA 15-3 (ICD-9: I43) 18,00
31 CA 19-9 (ICD-9: I45) 18,00
32 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (ICD-9: O93) 9,00
33 CEA (ICD-9: I53) 18,00
34 Chlorki w surowicy (ICD-9: I97) 5,70
35 Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) 5,70
36 Cholesterol HDL w surowicy (K01) 6,60
37 Cholesterol LDL - wyliczany (K03) 6,10
38 Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) 32,00
39 CK, kinaza kreatynowa (ICD-9: M18) 7,00
40 CK-MB, kinaza kreatynowa - izoenzym sercowy aktywn. (ICD-9: M19) 9,00
41 Clostridium difficile – test przesiewowy GDH (S82) 65,00
42 Clostridium Difficile - Toksyny A i B 85,00
43 CRP, ilościowo (ICD-9: I81) 8,50
44 Czas protrombinowy PT (INR) (ICD-9: G21) 6,90
45 Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) 8,00
46 D-dimery, ilościowo (ICD-9: G49) 17,00
47 Dehdroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) (ICD-9: K25) 40,00
48 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEA-S) (ICD-9: K27) 18,00
49 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (ICD-9: K33) 5,70
50 EGFR (ICD-9: M37) 5,70
51 Estradiol (ICD-9: K99) 11,50
52 Etanol, ilościowo (ICD-9: P31) 17,00
53 Ferrytyna (ICD-9: L05) 15,00
54 Fibrynogen (ICD-9: G53) 8,50
55 Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) 5,70
56 Fosfor nieorganiczny w surowicy (ICD-9: L23) 5,70
57 Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (ICD-9: I83) 21,00
58 Glukoza – krzywa obciążeniowa 5,70
59 Glukoza – profil dobowy 5,70
60 Glukoza (ICD-9: L43) 5,70
61 Glukoza w moczu (ICD-9: L43) 5,70
62 Glutamylotranspeptydaza (GGTP) (ICD-9: L31) 5,70
63 Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w surowicy - Total (L47) 15,00
64 Grupa krwi 19,00
65 HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) 40,00
66 HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) 13,00
67 HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) 18,50
68 HCG calkowite (HCG) 15,00
69 HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) 18,50
70 Hemoglobina glikowana (HbA1c) (ICD-9: L55) 12,00
71 HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott (F90) 236,00
72 HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) 14,00
73 Hormon folikulotropowy (FSH) (ICD-9: L65) 12,00
74 Hormon tyreotropowy (TSH) (ICD-9: L69) 9,00
75 Identyfikacja 10,00
76 Identyfikacja Automatyczna 10,00
77 IgE całkowite (ICD-9: L89) 12,00
78 Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07) 5,70
79 Kalprotektyna w kale ilościowo 90,00
80 Kał – G. lamblia (ICD-9: X13) 13,00
81 Kał – nosicielstwo Salmonella/Shignella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831) (SANEPID) 75,00
82 Kał – rota i adenowirusy (ICD-9: F37) 20,00
83 Karbamazepina (T33) 25,00
84 Kortyzol (ICD-9: M31) 17,00
85 Kreatynina (ICD-9: M37) 5,70
86 Kreatynina w moczu (M37) 5,70
87 Krew utajona w kale (ICD-9: A17) 10,50
88 Kwas foliowy (ICD-9: M41) 17,00
89 Kwas moczowy (ICD-9: M45) 5,70
90 Kwas walproinowy 20,00
91 Lipaza (ICD-9: M67) 11,00
92 Lipidogram 10,00
93 Lit (ICD-9: M73) 13,00
94 Luteotropina w surowicy (LH) (ICD-9: L67) 14,00
95 Magnez w surowicy (ICD-9: M87) 5,70
96 Mikroskopowy osad moczu (A19) 5,10
97 Mocz – badanie ogólne (ICD-9: A01) 6,50
98 Mocznik w surowicy (ICD-9: N13) 5,70
99 Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-1, LC-MS/MS 130,00
100 Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów Leukocytów (ICD-9: C55) 6,50
101 NT proBNP (NT-PBNP) 98,00
102 OB (ICD-9: C59) 6,30
103 Odczyn Waaler – Rose 7,00
104 Opiaty w moczu test półilościowy 15,50
105 P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) 21,00
106 P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) 23,00
107 P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) 95,00
108 P-ciała p/HEV IgG (wirus zapalenia wątroby typu E) 155,00
109 Płytki krwi – liczba (ICD-9: C66) 6,50
110 Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej (91.821/831) 24,00
111 Posiew kału w kierunku Salmonell Shigella (ICD-9: 91.831) 17,00
112 Posiew kału/odbytu w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.821/831) 10,00
113 Posiew krwi beztlenowy 40,00
114 Posiew krwi tlenowy 40,00
115 Posiew moczu mikrobiologia (ICD-9: 91.831) 16,00
116 Posiew ogólny kału (ICD-9: 91.831 17,00
117 Posiew tlenowy dodatni 10,00
118 Posiew wymazu z rany - beztlenowo (91.821/831) 17,00
119 Posiew wymazu z rany - tlenowo (91.821/831) 17,00
120 Posiew z górnych dróg oddechowych – tlenowo (ICD-9: 91.831) 15,00
121 Posiew z nosa (ICD-9: 91.831) 15,00
122 Posiew z oka – tlenowo (ICD-9: 91.831) 17,00
123 Posiew z ucha – tlenowo (ICD-9: 91.831) 17,00
124 Potas (ICD-9: N45) 5,70
125 Progesteron (ICD-9: N55) 14,00
126 Prokalcytonina 95,00
127 Prolaktyna (ICD-9: N59) 13,00
128 Przeciwciała IgG p/ko SARS-Co V-2 (V98) 60,00
129 Przeciwciała IgM p/ko SARS-Co V-2 (V98) 60,00
130 PSA całkowity (ICD-9: I61) 13,00
131 PSA wolny (ICD-9: I63) 15,00
132 Retikulocyty (ICD-9: C69) 9,00
133 RF czynnik reumatoidalny (ICD-9: K21) 9,00
134 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) 6,50
135 Sód (ICD-9: O35) 5,70
136 Test ciążowy 16,00
137 Test kiłowy - przesiewowy (WR) 8,00
138 Test kiłowy (FTA, FTA-ABS) 43,00
139 Testosteron (ICD-9: O41) 15,00
140 Testosteron wolny (ICD-9: O41) 42,00
141 Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) 17,00
142 Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) 17,00
143 Transferyna (ICD-9: O43) 15,00
144 Triglicerydy (O49) 6,60
145 Trijodotyronina (T3) (ICD-9: O51) 11,00
146 Trijodotyronina wolna (FT3) (ICD-9: O55) 12,00
147 Troponina I (ICD-9: O59) 24,00
148 Tyroksyna (T4) (ICD-9: O67) 11,00
149 Tyroksyna wolna (FT4) (ICD-9: O69) 12,00
150 Wapń całkowity (ICD-9: O77) 5,70
151 Witamina 25 (OH) D 3 całkowita 30,00
152 Witamina B12 (ICD-9: O83) 14,00
153 Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87) 100,00
154 Wymaz z odbytu w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy 13,70
155 Żelazo (ICD-9: O95) 5,70

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 maja 2019 roku, na podstawie Art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne.

 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opublikowanej w Dz. U. 2017 poz. 836 oraz w związku z komunikatem Prezesa GUS z dnia 09.02.2024 r. o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r.:

- od dnia 01.03.2024r. obowiązują następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi - 15,08 zł brutto
 2. opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi - 0,53 zł brutto
 3. opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 2,49 brutto

W/w opłaty naliczane są według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

W przypadku wysyłki dokumentacji medycznej pocztą lub firmą kurierską doliczane są dodatkowe opłaty:

 1. koszt wysyłki - zgodnie z cennikiem poczty lub firmy kurierskiej.

 

Cennik Usług Medycznych

I.            ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE

1.

Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć

350,00 zł

3.

Badanie alkometrem

50,00 zł

4.

Badanie moczu na obecność substancji psychoaktywnych (test kasetkowy)

55,00 zł

 

II.            PRACOWNIA EKG

1.

Badanie EKG z opisem

70,00 zł

 

III.            PRACOWNIA EEG

1.

Badanie EEG rutynowe

190,00 zł

2.

Badanie EEG po bezsennej nocy

250,00 zł

3.

Badanie Video-EEG 60 min.

380,00 zł

4.

Aktygrafia 7 nocy

1 300,00 zł

5.

Test utrzymania czuwania (MWT)

1 140,00 zł

6.

Wielokrotny test latencji snu (MSLT)

1 140,00zł

7.

Badanie polisomnograficzne bez nocy adaptacyjnej

2 500,00 zł

8.

Badanie polisomnograficzne z nocą adaptacyjną

3 220,00 zł

 

IV.            TRANSPORT SANITARNY

1.       Transport w granicach administracyjnych Warszawy

1.

Przewóz bez sanitariusza

120,00 zł

2.

Przewóz z sanitariuszem

150,00 zł

2.       Transport poza granicami administracyjnymi Warszawy

1.

Przewóz bez sanitariusza

5,00 zł za 1 km

2.

Przewóz z sanitariuszem

7,00 zł za 1 km

 

V.            BADANIA LABORATORYJNE

1

17 - OH progesteron (L79)

30,00

2

Albumina w surowicy (I09)

5,00

3

Alfa - fetoproteina (AFP) (L07)

15,00

4

Alkohol etylowy (P31)

5,00

5

Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)

5,00

6

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)

5,00

7

Amoniak (I23)

10,00

8

Amylaza w moczu (I25)

6,00

9

Amylaza w surowicy (I25)

6,00

10

Androstendion (I31)

15,00

11

Antybiogram - Acinetobacter spp (podstawowy)

25,00

12

Antybiogram - Acinetobacter spp (rozszerzony)

25,00

13

Antybiogram - Enterobacteriaceae (podstawowy)

25,00

14

Antybiogram - Enterobacteriaceae (Rozszerzony)

25,00

15

Antybiogram - Enterococcus (mocz)

25,00

16

Antybiogram - Enterococcus (podstawowy)

25,00

17

Antybiogram - Enterococcus (rozszerzony)

25,00

18

Antybiogram - gronkowiec (podstawowy)

25,00

19

Antybiogram - Pseudomonas spp (podstawowy)

25,00

20

Antybiogram - Streptococcus beta A, B, C, G (podstawowy)

25,00

21

Antybiogram - Streptococcus pozostałe (podstawowy)

25,00

 

Antybiogram ATB UR EU

25,00

22

Antybiogram Pałeczki Gram (-) (mocz)

25,00

23

Antybiogram Vitek

15,00

24

Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53)

15,00

25

ASO (test ilościowy) (U75)

10,00

27

Badanie kału  na nosicielstwo (3 ozn.)

180,00

28

Badanie ogólne moczu (A01)

5,00

29

Badanie w kierunku adenowirusów, rotawirusów (F37)

16,00

30

Benzodiazepiny w surowicy (P79)

6,00

31

B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47)

15,00

32

Białko całkowite (I77)

5,00

33

Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81)

6,00

34

Białko w dobowej zbiórce moczu (A07)

5,00

35

Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87)

5,00

36

Bilirubina całkowita (I89)

5,00

37

Borelioza - p/c IgG (S21)

30,00

38

Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23)

100,00

39

Borelioza - p/c IgM (S25)

30,00

40

Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27)

120,00

41

C - peptyd (N33)

30,00

42

CA 125 (I41)

15,00

43

CA 15-3 (I43)

20,00

44

CA 19-9 (I45)

30,00

45

Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51)

11,00

46

Całkowita tyroksyna (T4) (O67)

11,00

47

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93)

5,00

48

Ceruloplazmina (I95)

12,00

49

Chlorki w surowicy (I97)

5,00

50

Cholesterol całkowity (I99)

5,00

51

Cholesterol HDL w surowicy (K01)

6,00

52

Cholesterol LDL - wyliczany (K03)

5,00

53

Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03)

6,00

54

Clostridium difficile – test przesiewowy GDH (S82)

60,00

55

Clostridium Difficile - Toksyny A i B

60,00

56

CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19)

16,00

57

CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23)

16,00

58

Cytologia nieginekologiczna

80,00

59

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11)

5,00

60

Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21)

5,00

61

Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25)

5,00

62

Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21)

6,00

63

Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21)

15,00

64

D-dimery (G49)

16,00

65

Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25)

60,00

66

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33)

5,00

68

EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53)

15,00

69

EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56)

18,00

70

Estradiol (E2) (K99)

10,00

71

Ferrytyna (L05)

10,00

72

Fibrynogen (G53)

6,00

73

Folikulotropina (FSH) (L65)

10,00

74

Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11)

5,00

75

Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23)

5,00

76

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31)

5,00

77

Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (I83)

30,00

78

Glukoza (L43)

5,00

79

Glukoza w moczu (A15)

5,00

80

Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w surowicy - Total (L47)

15,00

81

Grupa krwi, Rh (E65)

40,00

82

HBc - p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31)

30,00

83

HBe - p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38)

20,00

84

HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39)

7,00

85

HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42)

15,00

86

HBs antygen - test potwierdzenia (WZW typu B) (V41)

6,00

87

HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48)

16,00

88

Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55)

12,00

89

HIV - wirus HIV test potwierdzenia (F90)

200,00

90

HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91)

16,00

91

Identyfikacja wychodowanego drobnoustroju

20,00

92

Identyfikacja wychodowanego drobnoustroju - metoda automatyczna

20,00

93

Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07)

5,00

94

Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy (L89)

12,00

95

Insulina (L97)

18,00

96

Kalcytonina (M11)

20,00

97

Kalprotekyna w kale ilośćiowo

160,00

98

Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)

6,00

99

Karbamazepina (T33)

12,00

100

Kinaza kreatynowa (CK) (M18)

5,00

101

Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. (M19)

6,00

102

Klozapina

25,00

103

Kortyzol (M31)

15,00

104

Kreatynina w moczu (M37)

5,00

105

Kreatynina w surowicy (M37)

5,00

106

Kwas foliowy (M41)

15,00

107

Kwas mlekowy (mleczany) (N11)

6,00

108

Kwas moczowy  w surowicy (M45)

5,00

109

Kwas walproinowy (T59)

15,00

110

Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13)

25,00

111

Lamotrygina

15,00

112

Lipaza (M67)

5,00

113

Lit (M73)

12,00

114

Luteotropina (LH) (L67)

12,00

115

Magnez w surowicy (M87)

5,00

116

Miedź w surowicy (G68)

20,00

117

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32)

5,00

118

Mikroskopowy osad moczu (A19)

5,00

119

Mioglobina

15,00

120

Mocznik (N13)

5,00

121

Morfologia krwi (C55)

5,00

122

Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP)

5,00

123

NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24)

120,00

124

Odczyn Biernackiego (C59)

5,00

125

Opiaty w moczu test półilościowy

7,00

126

Osmolalność moczu (N25)

5,00

127

Osmolalność w surowicy (N25)

5,00

128

Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69)

5,00

129

P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18)

18,00

130

P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09)

15,00

131

P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15)

70,00

132

Parathormon PTH (N30)

20,00

133

Płytki krwi - liczba (C66)

5,00

134

Posiew  krwi - beztlenowo (91.821/831)

40,00

135

POSIEW BEZTLENOWY DODATNI

40,00

136

Posiew kału/odbytu w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.821/831)

18,00

137

Posiew krwi - tlenowo  (91.821/831)

40,00

138

Posiew moczu (91.821/831)

15,00

139

Posiew na obecność S. pyogenes i Strep. gr. C i G  (91.821/831)

15,00

140

Posiew ogólny kału (91.821/831)

15,00

141

POSIEW TLENOWY DODATNI

40,00

142

Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z j.ustnej (91.821/831)

18,00

143

Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z ucha  (91.821/831)

18,00

144

Posiew w kierunku Salmonella Shigella (91.821/831)

15,00

145

Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (91.821/831)

15,00

146

Posiew wymazu z rany - beztlenowo (91.821/831)

17,00

147

Posiew wymazu z rany - tlenowo (91.821/831)

17,00

148

Posiew wymazu z ucha - tlenowo (91.821/831)

15,00

149

Posiew z dróg mocz.-pł. w k. grzybów drożdżopodo. (91.821/831)

17,00

150

Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (91.821/831)

15,00

151

Posiew ze zmian skórnych - tlenowo (91.821/831)

20,00

152

Potas w surowicy (N45)

5,00

153

Progesteron (N55)

10,00

154

Prokalcytonina PCT (N58)

60,00

155

Prolaktyna (PRL) (N59)

10,00

156

Przeciwciała IgG p/ko SARS-CoV-2 (V98)

70,00

157

Przeciwciała IgM p/ko SARS-CoV-2 (V98)

60,00

158

PSA całkowity (I61)

12,00

159

PSA wolny (I63)

15,00

160

Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79)

8,00

161

Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21)

16,00

162

Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24)

16,00

163

Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) (K27)

30,00

164

Sód w moczu (O35)

5,00

165

Sód w surowicy (O35)

5,00

166

Sporal A (78)

17,00

167

Test ciążowy (L46)

15,00

168

Test kiłowy - przesiewowy (WR)

15,00

169

Test kiłowy (FTA, FTA-ABS)

160,00

170

Test kiłowy VDRL

5,00

171

Testosteron (O41)

15,00

172

Testosteron wolny (O41)

35,00

173

Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41)

17,00

174

Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45)

17,00

175

Transferyna (O43)

10,00

176

Triglicerydy (O49)

5,00

177

Troponina I (O59)

15,00

178

Tyreoglobulina (O65)

40,00

179

Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji (L69)

10,00

180

Wapń całkowity w surowicy (O77)

5,00

181

Witamina 25(OH)D Total (O91)

35,00

182

Witamina B1 (Tiamina)

40,00

183

Witamina B12 (O83)

15,00

184

Witamina D3 (1,25(OH)2D3) (O87)

100,00

185

Wolna trijodotyronina (FT3) (O55)

8,00

186

Wolna tyroksyna (FT4) (O69)

10,00

187

WR test potwierdzenia (RPR ilość +TPHA)

50,00

188

Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17)

8,00

189

Wykrywanie materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2(V99)

160,00

190

Zolpidem

200,00

191

Żelazo w surowicy (O95)

5,00

 

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zespół pobiera opłatę za każdą rozpoczętą kolejną dobę przechowywania zwłok, po upływie 72 godzin od momentu przekazania zwłok do chłodni, w wysokości 50,00 zł netto (plus obowiązująca stawka VAT).

Zasady odpłatności za pobyt Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.
 1. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta ,w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku wystąpienia hospitalizacji za okres pobytu pacjenta w szpitalu ZOL pobiera opłatę obniżoną w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
 4. Za okres przepustki pacjenta ZOL pobiera opłatę z tytułu zajętego łóżka w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności pacjenta w Zakładzie. Zakład nie ponosi kosztów związanych z transportem pacjenta na przepustkę i z przepustki.
 5. Wysokość opłaty za pobyt w ZOL ustala Kierownik ZOL Psychiatrycznego w Rasztowie. Wysokość opłaty ustalana jest na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu pacjenta ustala się nową opłatę.
 6. Opłatę za ZOL ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, a w szczególności:
  • decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie, przez właściwy organ rentowy albo emerytalno- rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL do odbioru tych należności przez Zakład.
 7. Zapłatę za pobyt w ZOL pacjent zobowiązany jest uiszczać z góry za okres miesięczny, w terminie płatności nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Zapłata pierwszej opłaty nastąpi przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Our website is protected by DMC Firewall!