Friday the 23rd - - Hostgator Coupon

Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie
5/DZP/2021

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Data zamieszczenia: 30.06.2021


Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Nowowiejskiego 
4/DZP/2021

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Data zamieszczenia: 29.04.2021


Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27
3/DZP/2021

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Data zamieszczenia: 27.04.2021


Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: Termomodernizacja Budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27
2/DZP/2021


https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Data zamieszczenia: 15.04.2021


Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Nowowiejskiego
1/DZP/2021

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Data zamieszczenia: 12.03.2021


Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn.:
„Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja”
22/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 16.02.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 29.01.2021

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 11.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ (projekt koncepcyjny)
Data zamieszczenia: 31.12.2020


Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Nowowiejskiego
21/DZP/2020

Informacja o udzieleniu  zamówienia
Data zamieszczenia: 25.03.2020

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 09.03.2021

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 29.01.2021

Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznika nr 7A i 7B do SWUZ
Data zamieszczenia: 26.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 14.01.2021

Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 13.01.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 31.12.2020


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Nowowiejskiego
20/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 23.03.2020

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 11.02.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 15.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja terminu otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 8.01.2021

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnow
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 29.12.2020


Ochrona fizyczna i monitoring Szpitala Nowowiejskiego
19/DZP/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 
Data zamieszczenia: 4.02.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Data zamieszczenia: 21.01.2021

Informacja z otwarcia ofert 
Data zamieszczenia: 7.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWUZ 
Data zamieszczenia: 29.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 23.12.2020


Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego
18/DZP/2020

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski


AMMS, Infomedica – nadzór autorski dla Szpitala Nowowiejskiego
17/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 12.01.2021


Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
16/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 21.04.2021

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Data zamieszczenia: 15.03.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 12.01.2021

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2021 r.
Data zamieszczenia: 8.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia) – modyfikacja z dnia 07.01.2021 r.
Data zamieszczenia: 7.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 4.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 28.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 21.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 17.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Platforma zakupowa
Data zamieszczenia: 10.12.2020


Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego
15/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 03.02.2021

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Data zamieszczenia: 31.12.2020

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 7 i 8
Data zamieszczenia: 01.12.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 18.11.2020

Odpowiedzi na pytania
Załącznika nr 2A-H do SIWZ (formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – modyfikacja z dnia 13.11.2020 r.
Data zamieszczenia: 13.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy
Platforma zakupowa
Data zamieszczenia: 5.11.2020


Usługa sprzątania związana z wykonywaniem czynności porządkowych i pomocniczych,
będących w związku z usługami medycznymi w oddziałach oraz pomieszczeniach Szpitala Nowowiejskiego
14/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 21.12.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 18.11.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 10.11.2020

Pytania i odpowiedzi
Data zamieszczenia: 06.11.2020


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 2.5 do SIWZ
Platforma zakupowa
Data zamieszczenia: 2.11.2020


Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego
13/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 24.02.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 8.11.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 9.12.2020

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 30.11.2020

Zawiadomienia o unieważnieniu pakietów nr 7, 18, 20, 30 i 31
Data zamieszczenia: 12.11.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 22.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
SIWZ - modyfikacja z dnia 16.10.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 16.10.2020
Data zamieszczenia: 16.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 15.10.2020

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 06.10.2020


Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego
12/DZP/2020

Ogłoszenie o zmianie umowy
Data zamieszczenia: 23.09.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 19.08.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 22.07.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 01.07.2020

Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Data zamieszczenia: 26.06.2020

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski

Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 23.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 17.06.2020


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej
i elektrokardiograficznej, obejmujących:

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert na zadanie nr 4
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego i jego zakończeniu
Data zamieszczenia: 24.06.2020

Odpowiedzi na pytania oraz tekst jednolity projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWKO)
Data zamieszczenia: 15.06.2020

■ zadanie nr  1 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania tomografii komputerowej na rzecz Szpitala Nowowiejskiego,
■ zadanie nr  2 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania rezonansu magnetycznego na rzecz Szpitala Nowowiejskiego,
■ zadanie nr  3 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania RTG na rzecz Szpitala Nowowiejskiego.
■ zadanie nr  4 – udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  w  zakresie wykonania EKG z opisem dla dzieci i młodzieży na rzecz Szpitala Nowowiejskiego.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Data zamieszczenia: 05.06.2020


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w  ramach  realizacji  zadania  pn.: Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27
11/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 18.05.2020

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 05.05.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 14.04.2020

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 09.04.2020

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 07.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Data zamieszczenia: 02.04.2020


Świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Nowowiejskiego
10/DZP/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 09.04.2020

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 27.03.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 24.03.2020

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 04.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja dla Wykonawców
Data zamieszczenia: 17.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 11.03.2020


Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w ramach realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 — etap I — dokumentacja”
9/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 27.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 13.03.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 27.02.2020

Pytanie i odpowiedź
Data zamieszczenia: 24.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Data zamieszczenia: 19.02.2020


Dostawa leków dla Szpitala Nowowiejskiego
8/DZP/2020

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalnowowiejski
Data zamieszczenia: 18.02.2020


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w  ramach  realizacji  zadania  pod  nazwą: „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie – etap I dokumentacja"
7/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 04.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data zamieszczenia: 18.02.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 17.02.2020

Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 12.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Data zamieszczenia: 07.02.2020


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Nowowiejskiego
6/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 20.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 6.03.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 17.02.2020

Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 11.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 05.02.2020


 Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów
5/DZP/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 07.05.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2
Data zamieszczenia: 20.04.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 09.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 04.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 28.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 21.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
   STWIOR — branża elektryczna i budowlana — budowa agregatu wraz z przyłączem
   — dokumentacja zamienna (w zakresie pakietu nr 1)

   Projekt budowlano–wykonawczy — budowa agregatu wraz z przyłączem
   — dokumentacja zamienna (w zakresie pakietu nr 1)

   Schemat instalacji elektrycznej obiektu (w zakresie pakietu nr 2)
Data zamieszczenia: 19.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ
Data zamieszczenia: 13.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
   Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
   Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
   Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa
Data zamieszczenia: 30.01.2020


Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
4/DZP/2020

Ogłoszenie o modyfikacjach
Data zamieszczenia: 06.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 04.03.2020

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Data zamieszczenia: 26.02.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 20.02.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 06.02.2020

Pytania i odpowiedzi
Modyfikacja Załącznika Nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie zamówienia
Data zamieszczenia: 3.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Data zamieszczenia: 27.01.2020


Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn.: „Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie – etap I dokumentacja”
3/DZP/2020 

Ogłoszenie o zmianie umowy
Data zamieszczenia: 11.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 20.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 03.03.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 04.02.2020

Pytania i odpowiedzi
Data zamieszczenia: 29.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 24.01.2020


Ochrona fizyczna i monitoring Szpitala Nowowiejskiego
2/DZP/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 11.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 18.02.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 3.02.2020

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 29.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SWUZ
Data zamieszczenia: 24.01.2020


Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
01/DZP/2020

Ogłoszenie o zmianie umowy (umowa nr 1/DZP/2020)
Data zamieszczenia: 25.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 04.03.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 20.02.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 31.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Data zamieszczenia: 28.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 21.01.2020


AMMS, Infomedica – nadzór autorski dla Szpitala Nowowiejskiego
23/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 16.01.2020


Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego
22/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 20.02.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnienia postępowania
Data zamieszczenia: 23.01.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 09.12.2019

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 4.12.2019
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 5
Data zamieszczenia: 05.12.2019

Pytania i odpowiedzi
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data zamieszczenia: 04.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 27.11.2019


Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego
21/DZP/2019

Ogłoszenie o zmianie umowy (umowa nr 21b/DZP/2019)
Data zamieszczenia: 25.06.2020

Ogłoszenie o zmianie umowy (umowa nr 21a/DZP/2019)
Data zamieszczenia: 25.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 28.01.2020

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1, 2, 4, 5, 6
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 3
Data zamieszczenia: 13.01.2020

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 29.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Zmodyfikowany załącznik nr 2C i 2E do SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2019

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2.A-F do SIWZ (Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia)
Data zamieszczenia: 20.11.2019


Usługa sprzątania związana z wykonywaniem czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku
z usługami medycznymi w oddziałach oraz pomieszczeniach Szpitala Nowowiejskiego
20/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 12.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 21.11.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 07.11.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 04.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Księga GHP
Data zamieszczenia: 30.10.2019


Remont łazienek w budynku ZOLP I w Rasztowie wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
16/DZP/2019

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 17.10.2019


Usuwanie awarii sanitarnych w obiektach Szpitala Nowowiejskiego
19/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 04.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 13.11.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 23.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 15.10.2019


Transport pacjentów Szpitala Nowowiejskiego
18/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 17.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 14.11.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 24.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 15.10.2019


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie
obejmująca sprzedaż i usługi dystrybucji
17/DZP/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data zamieszczenia: 26.11.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data zamieszczenia: 22.10.2019

Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczenia: 03.10.2019

Odpowiedzi na pytania
Data zamieszczenia: 30.09.2019

 Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Data zamieszczenia: 25.09.2019


 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!