Monday the 4th - - Hostgator Coupon

 

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2023 roku w ramach programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Obszarem działania NCZP jest Warszawa-Śródmieście oraz Warszawa-Żoliborz. NCZP zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia skoordynowaną, kompleksową i wielostronną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Oferuje wsparcie także rodzinom chorych.

 

Nasz personel to wykwalifikowana kadra: lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia.

 

NCZP oferuje mieszkańcom będącym w kryzysie zdrowia psychicznego, szybką i kompleksową opiekę w wyspecjalizowanych komórkach organizacyjnych.

 Pomoc udzielana w ramach NCZP jest bezpłatna.

 

W celu skorzystania z pomocy oferowanej w Nowowiejskim Centrum Zdrowia Psychicznego należy zgłosić się do Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych (PZK) osobiście lub dokonać zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową.

 DO PZK NIE OBOWIĄZUJE SKIEROWANIE.

 

Nowowiejskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest TYPEM „A” i zapewnia opiekę zdrowotną w następujących komórkach:

 

 

Kierownik NCZP:

 Lek. med. Maciej Ostrowski - specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, mgr psychologii

 tel. +48 22 1165396, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

 

 • Dla osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego.
 • Pomoc w PZK udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.
 • Bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce.

 

W punktach dyżurują psycholodzy, którzy udzielają informacji, wsparcia oraz proponują dalsze postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. Kierują do odpowiednich jednostek organizacyjnych CZP.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165236, +48 22 1165238

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK

 

·         Do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

·         Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych z PZK

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165331, +48 22 1165367

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

 

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

 

Opieka oferowana jest w formie porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta. 

Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza udzielającego świadczeń w ramach NFZ (psychiatra lub lekarz POZ). Leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza ZLŚ.

Z wnioskiem o objęcie osoby chorej opieką ZLŚ mogą się zgłosić:

 

 • sam pacjent,
 • lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego,
 • lekarz dokujący wypisu z oddziału całodobowego lub dziennego,
 • rodzina pacjenta,
 • pracownik opieki społecznej,
 • lekarz POZ.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165422

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oddział XXI Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego „Gawra” przyjmowani są pacjenci, pełnoletni, z chorobami psychicznymi, którzy wymagają intensyfikacji oddziaływań terapeutycznych z powodu obecnych objawów chorobowych, mają trudności  w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Przyjęcie do oddziału odbywa się na podstawie skierowania od lekarza, po wcześniejszej kwalifikacji.

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, psychoedukacja, trening asertywności, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00–15:35

 

Oddział XXI Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny „Gawra”

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165241

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Oddział I Psychiatryczny (całodobowy)

Do oddziału przyjmowani są pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Izby Przyjęć do hospitalizacji psychiatrycznej, szczególnie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oddział psychiatryczny zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń.

 

Oddział I Psychiatryczny

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 1165219

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Izba Przyjęć

 

Do Izby Przyjęć mogą zgłaszać się osoby dorosłe:

 • ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
 • w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

 Lekarz Izby Przyjęć po przeprowadzeniu osobistego badania pacjenta podejmuje decyzję o przyjęciu go do oddziału psychiatrycznego całodobowego lub kieruje do innych form opieki.

 

Izba Przyjęć

Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 8252426

 

 

 

Podwykonawcy:

Przychodnia Elbląska SPZZLO Warszawa-Żoliborz

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
01-737 Warszawa, ul.
Elbląska 35

tel.: + 48 22 6690966, 880 521 689

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

00-123 Warszawa, ul. Mariańska 1

tel.: +48 22 2992327

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 27 listopada 2023 r. podwykonawca naszego Szpitala odpowiedzialny za wykonywanie badań laboratoryjnych, spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazał informację o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pacjentów,  na rzecz których  ww. laboratorium  wykonywało zlecone badania. Firma padła ofiarą ataku hackerskiego przez ransomware skutkującego wyciekiem danych medycznych. Do sieci Internet wyciekły wyniki badań medycznych z ostatnich kilku lat.

Powyższe laboratorium wykonywało na rzecz Szpitala Nowowiejskiego świadczenia zdrowotne: diagnostyki laboratoryjnej na podstawie umowy zawartej w trybie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a co za tym idzie przetwarzało dane osobowe pacjentów Szpitala Nowowiejskiego powierzone  w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Opublikowany przez ALAB Laboratoria sp. z o.o. komunikat oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych. Powyższe może dotyczyć następujących danych:

- imię, nazwisko,

- adres,

- PESEL (a więc i data urodzenia)

- miejsce zamieszkania,

- wyniki badań,

- nr identyfikacyjny pacjenta nadany przez system,

- informacje o lekarzu zlecającym badanie,

- daty wykonywania badań.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, umożliwiając tym samym kradzież tożsamości. Wyciek danych osobowych spowodowany atakiem hackerskim proszę potraktować jako poważną informację, nie tylko dlatego, że dane zawierały wyniki badań medycznych opisujące stan zdrowia poszczególnych pacjentów, ale również ze względu na ilość danych osobowych zawartych w kartach medycznych.

W tej chwili nie mamy pełnej informacji na temat skali tego ataku i oczekujemy na informację od spółki ALAB Laboratoria sp. z o.o., czy zdarzenie dotyczy również danych pacjentów Szpitala Nowowiejskiego jednak z uwagi na potencjalne skutki ataku informujemy Państwa o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i prosimy o:

 

1)       zainstalowanie na telefonach aplikacji Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Umożliwi ona odbieranie tzw. alertów, czyli powiadomień w formie SMS w czasie rzeczywistym, zawsze kiedy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na podstawie Państwa danych osobowych. Żeby skorzystać z usługi oferowanej przez BIK, trzeba założyć bezpłatne konto na stronie www.bik.pl

 

Mają Państwo możliwość pobrania raportu BIK poprzez:

·         zamówienie go online, na stronie www.bik.pl,

·         zamówienie raportu w swoim banku przez system bankowości internetowej,

·         otrzymanie go bezpośrednio w placówce Banku Pocztowego lub na Poczcie Polskiej, po potwierdzeniu swojej tożsamości u pracownika poczty;

 

2)       zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu oraz weryfikacji danych osobowych osobom trzecim, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy też rozmowy telefonicznej.

3)       jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych prosimy o monitorowanie wpisów na swoich kontach i zgłaszanie wszelkich nieautoryzowanych prób wykorzystania Państwa danych Administratorom portali oraz organom ścigania;

4)       zgłoszenie faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom ścigania w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

5)       mogą Państwo również skorzystać z usługi zastrzeżenia numeru ewidencyjnego PESEL w celu zapobiegania zaciągania pożyczek na Państwa dane osobowe. Obecnie można to zrealizować na dwa sposoby: samodzielnie przy użyciu strony internetowej www.mobywatel.gov.pl lub udając się do Urzędu Gminy.

6)       Dzięki współpracy CERT Polska oraz Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) zasilono stronę www.bezpiecznedane.gov.pl numerami PESEL upublicznionymi przez hakerów z grupy „RA WORLD” Na powyższej stronie można sprawdzić czy Państwa dane są nadal bezpieczne. Aby tego dokonać należy:

·         wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl;

·         zalogować się za pomocą m.in. aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego, e-Dowodu;

·         kliknąć przycisk "Sprawdź wyciek z ALAB".

W serwisie www.bezpiecznedane.gov.pl należy zaznaczyć, że sprawdzamy wyłącznie, czy Nasze dane znalazły się wśród dotychczas upublicznionych. Proszę pamiętać, że negatywna weryfikacja nie daje pełnej pewności i należy stale monitorować podejrzane próby wyłudzenia danych osobowych.

W przypadku powzięcia informacji o próbie posłużenia się Państwa danymi w celu np. wyłudzenia kredytu sugerujemy dodatkowo złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, co może mieć wartość dowodową, jeśli w przyszłości okazałoby się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych dokonała przestępstwa podszywając się pod Państwa tożsamość.

Informujmy również, że Państwa dane osobowe tj. nazwisko, numer PESEL oraz informacje o stanie zdrowia stanowią dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej, na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz art. 24 Kodeksu cywilnego. Powyższe oznacza, że w przypadku  ich naruszenia maja Państwo  prawo do ich ochrony na drodze postępowania sądowego. 

 Komunikat: incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych” ALAB Laboratoria sp. z o. o. zamieściło na stronie: https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych

Instrukcja zastrzegania nr PESEL: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja-badania-i-projektowanie-mobywatel20/zastrzez-pesel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
Głównego Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

 

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  wyższe

Warunki pracy:  godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Doświadczenie:

  co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na podobnym stanowisku,

· wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi stosowanymi w ramach procesu udzielania zamówień publicznych, umożliwiające samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

● umiejętność współpracy w zespole i efektywnej komunikacji.

 

Opis stanowiska pracy:

Obsługa organizacyjna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze strony Zamawiającego, w tym:

prowadzenie dokumentacji kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją poszczególnych etapów postępowania oraz nadzór nad przestrzeganiem terminów ich realizacji,

● opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Szpitala specyfikacji warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, projektów umów oraz innych dokumentów wymaganych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

● dokonywanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz ocena formalnoprawna ofert,

● opracowywanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie dokumentów na stronie internetowej i na platformie e-zamówienia,

­● uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, w tym jako sekretarz, oraz prowadzenie ich obsługi organizacyjnej,

­● współudział w przygotowywaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście:           Dział Zamówień Publicznych

                Szpital Nowowiejski, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

Inne informacje:

●  w CV należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,

 zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami,

·    termin składania aplikacji do 20 października 2023 r.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów na stanowisko
specjalisty w Dziale Analiz i Kontrolingu

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zmianowość:  Jedna zmiana

Wykształcenie:  min. średnie, pożądane wyższe

Wymagania:  Średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel); umiejętności analityczne i wyciągania wniosków. Mile widziana znajomość oprogramowania AMMS.

Warunki pracy:  Godziny pracy: 8:00 – 15:35 od poniedziałku do piątku

Praca w wolne dni:  Nie

Opis stanowiska pracy :

1) Wykonywanie prac związanych z opracowywaniem analiz finansowych i raportów,

2) Standaryzacja danych statystycznych pochodzących z medycznych komórek organizacyjnych,

3) Inicjowanie nowych rozwiązań, wskazywanie możliwych usprawnień i gotowość do wdrażania zmian,

4) Przygotowywanie działań naprawczych i monitoring ich realizacji,

5) Dodatkowo wsparcie:

a.     działań informacyjnych i marketingowych szpitala,

b.    pisania wniosków o dofinansowanie,

c.     rozliczanie projektów zewnętrznych,

6) Przestrzeganie tajemnicy służbowej, regulaminu pracy, zasad BHP i P.POŻ, oraz zasad współżycia społecznego,

7) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zespołu,

8) Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez  przełożonego.

 

CV proszę składać :

Na adres e-mail  -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobiście –    Dział Kadr i Płac

Szpital Nowowiejski 00-665 Warszawa ul : Nowowiejska 27 

Telefon kontaktowy   –   221165316

 W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 


Szpital Nowowiejski w Warszawie
poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisku
Asystent zdrowienia

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Nowowiejska 27
Komórka organizacyjna i lokalizacja: Centrum Zdrowia Psychicznego Szpital Nowowiejski

Wymagane wykształcenie: ukończony kurs specjalistyczny potwierdzony certyfikatem, doświadczenie własnego kryzysu psychicznego, odbyta terapia własna, odbyte staże.

Wymiar czasu pracy – nie mniej niż 0,5 etatu

Forma zatrudnienia – do uzgodnienia

Możliwość zatrudnienia: od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Trochimiuk - Kierownik Działu Kadr i Płac pod numerem telefonu:  +48 22 11 65 316  lub Panią Agnieszka Stefaniak – Kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych  pod numerem telefonu +48 22 11 65326  oraz składanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako temat wiadomości wpisać „asystent zdrowienia”)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej  27, 00-665 Warszawa.

Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
- art. 6 ust. 1 lit b) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

 

Wszystkim Naszym Pielęgniarkom oraz Pielęgniarzom z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składamy najlepsze życzenia oraz dziękujemy za Wasz profesjonalizm, oddanie i niezwykły wysiłek w realizowanych obowiązkach. Życzymy by codziennie wykonywana praca była doceniana, wsparcie na rzecz zdrowia psychicznego pacjentów budziło satysfakcję i dumę, a także osobistego spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym. Jesteście niesamowici, nie ma szpitala bez Was.

(zdj. Prace pacjentów z ZOLP Rasztów)

W dn. 6 kwietnia br. odbyło się Przyjęcie wielkanocne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie. Coroczne spotkanie było okazją do wspólnego świętowania przy tradycyjnych potrawach wielkanocnych w otoczeniu pięknych ozdób świątecznych powstałych w ramach terapii zajęciowej. W Przyjęciu wielkanocnym uczestniczyli Pacjenci i Pracownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie oraz Dyrekcja Szpitala Nowowiejskiego.

W dn. 4 kwietnia br. w siedzibie szpitala odbył się Kiermasz Wielkanocny Prac Pacjentów Oddziału XI Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego. Jak każdego roku prace były twórcze, pomysłowe i pięknie wykonane.

Our website is protected by DMC Firewall!