Monday the 20th - - Hostgator Coupon

Drogie Panie, jeszcze raz z najlepszymi życzeniami od Dyrekcji Szpitala Nowowiejskiego. 

Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet proszę przyjąć najlepsze życzenia. Każdej z Pań w Naszym Szpitalu życzymy cudownego dnia pełnego celebracji tego, co w Kobietach najcenniejsze, najlepsze oraz najpiękniejsze, a także tego by każdy kolejny dzień był dla Was jak Dzień Kobiet. 

Dnia 23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Objawy depresyjne wpływają na jakość funkcjonowania znaczącej grupy osób i mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla ich życia. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją przypominamy, że istnieją skuteczne sposoby radzenia sobie z depresją. Szpital Nowowiejski wraz z zespołem swoich specjalistów udziela ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych dla osób doświadczających depresji.

 

Przypominamy, że zakres działalności Szpitala Nowowiejskiego obejmuje w poszczególnych lokalizacjach:

ul. Nowowiejska 27, Warszawa:

             Oddziały I-V Psychiatryczne

             Oddział VII Detoksykacja - Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne

             Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej

             Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

             Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu

             Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

             Program Substytucyjnego Leczenia Metadonem

             Zespół Leczenia Środowiskowego

ul. Kolska 2/4, Warszawa:

             Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

             Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Dolna 42, Warszawa:

             Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

             Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

             Oddział XX Dzienny Psychiatryczny „Gawra”

             Poradnia Leczenia Nerwic

             Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia

ul. Puławska 87, Warszawa:

             Oddział VIII Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

ul. C. K. Norwida 2, Rasztów:

             Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Dziś nasi pracownicy brali udział w badaniach wstępnych anty HCV w ramach „HCV Akcja Identyfikacja – Ogólnopolska kampania screeningu HCV dedykowana pacjentom i personelowi medycznemu placówek opieki psychiatrycznej w Polsce”. Wielkie podziękowania dla Stowarzyszenia Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care za możliwość udziału w działaniach diagnostycznych i  edukacyjnych na temat profilaktyki WZW typu C – choroby spowodowanej wirusowym zapaleniem wątroby typu C (w skrócie: HCV). Przewlekłe zapalenie wątroby to trwająca ponad 6 miesięcy choroba wyróżniająca się zmianami o charakterze martwiczo-zapalnym. Najczęściej rozwija się przez wiele lat w sposób przewlekły i bezobjawowy. Zachęcamy wszystkich do udziału w badaniach diagnostycznych oraz prowadzenia profilaktyki w zakresie HCV.

W tym wydaniu programu informacyjnego "Mazowsze. Wiadomości z regionu" pojawił się materiał o Kursach dla medyków w Naszym Szpitalu. Relacja z kursów zaczyna się 4 min. 31 sek. programu. Wielkie podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację kursów z ILS dla Naszych Pracowników.

Link do materiału:

Mazowsze Wiadomości z regionu 39 - YouTube

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Drodzy Pacjenci i Pracownicy

proszę przyjąć najlepsze życzenia radosnych i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Wszystkim pacjentom składamy szczególnie życzenia zdrowia i pomyślności.

Naszym Pracownikom dziękując za codzienną współpracę i Państwa nadzwyczajne zaangażowanie, życzymy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Dyrekcja Szpitala Nowowiejskiego

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi i Współpracownika.
Rodzinie i przyjaciołom składamy głębokie wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Nowowiejskiego

W dniu 17 listopada 2022 r. w Szpitalu Nowowiejskim nastąpiło otwarcie Katedry Psychiatrii Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podpisanie umowy o udostępnienie Oddziałów Szpitala Nowowiejskiego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Umowę podpisali Cezary Kostrzewa dyrektor Szpitala Nowowiejskiego i ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski rektor UKSW.

W uroczystej inauguracji Katedry Psychiatrii Instytutu Nauk Medycznych uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni i dyrekcja szpitala, a dodatkowo swoją obecnością uświetniły ją Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Wieczorek.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez dyrektora Cezarego Kostrzewę zebranych gości. Dyrektor Cezary Kostrzewa zaznaczył, iż „To dla mnie zaszczyt, że jako dyrektor szpitala mogę podpisać tę umowę. Dziś, gdy tak brakuje psychiatrów, dzięki marszałek Elżbiecie Lanc, możemy otworzyć Katedrę Psychiatrii UKSW. W tym roku na oddziałach dziennych szpitala Nowowiejskiego odbędą praktyki studenci kierunku pielęgniarskiego.”

„Psychiatria, to specjalność nietuzinkowa i wyjątkowa, w której nie ma wystarczającej liczby specjalistów. Jest dla nas wyróżnieniem, że nasi studenci będą pobierać nauki i kształcić się w zakresie psychiatrii klinicznej w Szpitalu Nowowiejskim. Dziękuję pani marszałek za to, że wspiera nas i pomaga docierać do najlepszych referencyjnych ośrodków medycznych w Warszawie” – mówił rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Dużym wyróżnieniem była obecność Elżbiety Lanc, która podkreśliła, iż „Samorząd Województwa Mazowieckiego w sposób aktywny i rzetelny odniósł się do współpracy z wydziałem lekarskim na UKSW. Potraktowaliśmy ją jako szansę dla naszych szpitali marszałkowskich. Mając wpływ na jakość kształcenia, mamy nadzieję, że studenci wrócą do naszych placówek. Im lepiej, mądrzej, wykształcimy lekarzy, tym większą będziemy mieć pewność, że zapewnimy naszym szpitalom dobrą medyczną kadrę. Mam nadzieję, że efekty tego dobrego kształcenia będą jak najszybciej widoczne. Bo im lepiej wykształcimy lekarzy, tym lepiej będziemy przez nich zaopiekowani”.

Po podpisaniu umowy rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał na funkcję kierownika Katedry Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW dr hab. n. med., prof. ucz., Annę Antosik-Wójcińską, która wcześniej pełniła funkcję Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem V Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego. Dr hab. n. med. Anna Antosik-Wójcińska podkreśliła: „Dziękuję za pokładane we mnie zaufanie. Mam nadzieję, że nie zawiodę”.

W uroczystym otwarciu wzięli udział także Dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW dr hab. n. med. Filip M. Szymański oraz Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr nauk med. i nauk o zdrowiu Beata Chełstowska, a także przedstawiciele Szpitala Nowowiejskiego: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Maciej Ostrowski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Leszek Iwaniuk, Naczelna Pielęgniarka Bożena Woźniak oraz lekarze kierujący oddziałami i pielęgniarki oddziałowe z budynków przy ul. Dolnej 42.

Dyrekcja Szpitala Nowowiejskiego dziękuje wszystkim gościom, którzy wzięli udział w otwarciu Katedry Psychiatrii Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwerstytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wyraża wielką nadzieję, że nawiązana współpraca przyniesie wiele korzyści pacjentom i studentom oraz będzie miała bezpośrednie przełożenie na dalsze wspólne przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd