Saturday the 4th - - Hostgator Coupon

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Przyjmuje: poniedziałek,wtorek

od godziny 7:45 do 15:45

W drugi poniedziałek miesiąca od godziny 12:15

ul. Nowowiejska 27, pokój 15
Telefon 22 11 65 356

 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest instytucją powołaną ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego do ochrony praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny w
trakcie hospitalizacji.
Prawo do pomocy w ochronie praw osób, o których mowa powyżej, przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu lub osobie sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01 - 171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
W godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku

 
 


 
Our website is protected by DMC Firewall!