Tuesday the 5th - - Hostgator Coupon

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, zakupiono niezbędny sprzęt, przeprowadzono aktualizację do najnowszych wspieranych przez producenta wersji aplikacje, ujednolicono adresację IP urządzeń oraz dokonano integracji z systemem NMS.

Realizacja: 2023 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 99 630,00 zł, w tym

ze środków Województwa Mazowieckiego: 96 641,10 zł

 

Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz zostało zakupione wyposażenie kuchni oraz stołówek na parterze oraz na II piętrze w budynku przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 369 000,00 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  355 200,00 zł

 Zadanie zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonany został remont klatki schodowej nr 1 w budynku głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji:  155 546,02 zł , w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego:  155 546,02 zł

 Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonane zostały drogi pożarowe oraz nowe miejsca parkingowe na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 4 569 223,98 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 432 147,26 zł


Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku technicznego "G" polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, dociepleniu stropu, wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budynek został również podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja: 2021/2022

Całkowity koszt inwestycji: 972 814,68 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 179 336,21 zł

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 786 006,13 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna instalacja agregatu prądotwórczego, wraz z montażem UPS-a. Modernizacji uległo również jedno z przyłączy elektrycznych zasilających Szpital.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 891 658,46 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 855 992,12 zł

 

 

 

 

W dniu 03.08.2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pn:

"Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27– etap II roboty budowlane".

Wykonawcą została firma Ziel-Bud z Warszawy.

Całkowity koszt inwestycji: 4 218 075,83 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 091 533,56 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: Listopad 2022.

</>

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi.

Realizacja: 2021

Całkowity koszt inwestycji: 1 961 318,33 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 882 865,50 zł

 

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zostało wymienione wyposażenie kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Rasztów
Realizacja: 2021

Całkowity koszt inwestycji: 33 204,47 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 31 876,29 zł


 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania.

Realizacja: 2020/2021

Całkowity koszt inwestycji: 96 376,65 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 626,08 zł

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 91 557,82 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zmodernizowano łazienki w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Rasztowie, przystosowując je tym samym dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupiono również podnośniki do transportu pacjentów.

Realizacja: 2019 rok

Całkowity koszt inwestycji: 249 812,13 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 131 860,62 zł

ze środków PFRON: 113 873,35 zł

 

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania została wykonana modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w budynku technicznym oraz w małym budynku ZOLP I w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.

Realizacja: Rok 2020

Całkowity koszt inwestycji: 52 400,83 zł w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 50 304,80

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Całkowity koszt inwestycji: 18 325 439,94 zł,

w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 17 592 422,34 zł


W ramach zadania zostały wykonane roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją pomieszczeń, modernizacją instalacji elektrycznej, teletechnicznej, i sanitarnej oraz zakupione zostało pierwsze wyposażenie.

Modernizacja Oddziału II w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Realizacja: 2017 rok
Koszt inwestycji: 2 450 429,85 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 352 412,66 złDostosowanie pomieszczeń O/VII na czas realizacji modernizacji Oddziału II Szpitalu Nowowiejskim

Realizacja: 2017 rok
Koszt inwestycji: 153 898,34 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 147 742,41 złModernizacja Oddziału XI w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2018 rok
Koszt inwestycji: 2 149 864,06 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 063 869,50 złModernizacja Oddziałów III, IV i V, modernizacja c.o. w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Realizacja: Lata 2018-2020
Koszt inwestycji: 13 570 534,46 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 13 027 713,08 zł

                

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd