Saturday the 4th - - Hostgator Coupon

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku technicznego "G" polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, dociepleniu stropu, wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Budynek został również podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Realizacja: 2021/2022

Całkowity koszt inwestycji: 972 814,68 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 179 336,21 zł

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 786 006,13 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna instalacja agregatu prądotwórczego, wraz z montażem UPS-a. Modernizacji uległo również jedno z przyłączy elektrycznych zasilających Szpital.

Realizacja: 2022

Całkowity koszt inwestycji: 891 658,46 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 855 992,12 zł

 

 

 

 

W dniu 03.08.2022 r. miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pn:

"Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27– etap II roboty budowlane".

Wykonawcą została firma Ziel-Bud z Warszawy.

Całkowity koszt inwestycji: 4 218 075,83 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 091 533,56 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: Listopad 2022.

</>

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została kompletna modernizacja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi.

Realizacja: 2021

Całkowity koszt inwestycji: 1 961 318,33 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 882 865,50 zł

 

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zostało wymienione wyposażenie kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Rasztów
Realizacja: 2021

Całkowity koszt inwestycji: 33 204,47 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 31 876,29 zł


 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania.

Realizacja: 2020/2021

Całkowity koszt inwestycji: 96 376,65 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 4 626,08 zł

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 91 557,82 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania zmodernizowano łazienki w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Rasztowie, przystosowując je tym samym dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupiono również podnośniki do transportu pacjentów.

Realizacja: 2019 rok

Całkowity koszt inwestycji: 249 812,13 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 131 860,62 zł

ze środków PFRON: 113 873,35 zł

 

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania została wykonana modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w budynku technicznym oraz w małym budynku ZOLP I w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.

Realizacja: Rok 2020

Całkowity koszt inwestycji: 52 400,83 zł w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 50 304,80

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Całkowity koszt inwestycji: 18 325 439,94 zł,

w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 17 592 422,34 zł


W ramach zadania zostały wykonane roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją pomieszczeń, modernizacją instalacji elektrycznej, teletechnicznej, i sanitarnej oraz zakupione zostało pierwsze wyposażenie.

Modernizacja Oddziału II w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Realizacja: 2017 rok
Koszt inwestycji: 2 450 429,85 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 352 412,66 zł



Dostosowanie pomieszczeń O/VII na czas realizacji modernizacji Oddziału II Szpitalu Nowowiejskim

Realizacja: 2017 rok
Koszt inwestycji: 153 898,34 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 147 742,41 zł



Modernizacja Oddziału XI w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2018 rok
Koszt inwestycji: 2 149 864,06 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 2 063 869,50 zł



Modernizacja Oddziałów III, IV i V, modernizacja c.o. w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27

Realizacja: Lata 2018-2020
Koszt inwestycji: 13 570 534,46 zł,
w tym ze środków Województwa Mazowieckiego: 13 027 713,08 zł

                

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie polegało na modernizacji obecnych przestarzałych oraz nie przystosowanych parametrami głównych rozdzielni elektrycznych prądu w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42

Realizacja: 2018-2019

Całkowity koszt inwestycji: 477 559,25 zł w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 469 570,91 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami na wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego oraz modernizację istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w budynku technicznym oraz w małym budynku ZOLP I w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.

Realizacja: Rok 2019

Całkowity koszt inwestycji: 426 81,00 zł w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 40 973,80

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie polegało na modernizacji oświetlenia na O/I w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27. Wydajność i łatwość konserwacji, ale także możliwość zmian barwy i natężenia światła w ciągu dnia zwiększyła poczucie komfortu, zdrowia i bezpieczeństwa. Nie od dziś wiadomo, że światło widzialne wpływa na organizm człowieka. Jego barwa, intensywność oraz sposób rozpraszania wywołują określone reakcje psychofizyczne. Dlatego odpowiednie operowanie oświetleniem daje możliwość kreowania miłej atmosfery, spokoju i dobrego samopoczucia dla pacjentów i personelu. Wymiana oświetlenia znacząco wpłynęła na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Realizacja: 2018 rok

Całkowity koszt inwestycji: 89 960,33 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 81 600,00 zł

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie polegało na wymianie pieca c.o. z węglowego na bezobsługowy kocioł z podajnikiem środka opałowego - pellet. Wymieniono również osprzęt i instalację w kotłowni budynku Szpitala ul. Jazdów 5 w Warszawie. Wymiana pieca centralnego ogrzewania poprawiła jakość powietrza na terenie parku Ujazdowskiego a także pozytywnie wpłynęła na wizerunek Szpitala, będącego w bezpośrednim sąsiedztwie Budynku Sejmu RP, Ambasady Francuskiej i Niemieckiej.

Realizacja: 2018 rok

Całkowity koszt inwestycji: 45 510,00 zł, w tym:

ze środków Województwa Mazowieckiego: 35 520,00 zł

DMC Firewall is a Joomla Security extension!